LinQ sector-/profielwerkstuk

LinQ-scholen kunnen voor het schooljaar 2017/2018 een financiële bijdrage aanvragen om voor leerlingen een bijzondere ervaring rondom hun sector- of profielwerkstuk mogelijk te maken. De financiële bijdrage van maximaal € 300 per leerling is bedoeld om praktijkonderzoek in een Frans- en/of Duitstalig land mogelijk te maken. Dit schooljaar is een vast bedrag van € 3.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moeten leerlingen:

  • ingeschreven staan op een LinQ-school;
  • Frans en/of Duits als eindexamenvak hebben;
  • bezig zijn met een sector- of profielwerkstuk Frans en/of Duits;
  • begeleid worden door minstens 1 docent die deelgenomen heeft aan het LinQ-programma;
  • praktijkonderzoek doen in het doelland, bijvoorbeeld in de vorm van interviews en/of enquêtes. Interactie met native speakers is een voorwaarde voor het verkrijgen van een financiële bijdrage;
  • een veelbelovend plan van aanpak inleveren.

Aanvraagprocedure

Je dient per werkstuk 1 aanvraag in. Mail een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagdossier naar . Het dossier bestaat uit 2 onderdelen:

  • Het aanvraagformulier met gegevens over de school, begeleidende docent, leerling(en), plan van aanpak en een begroting voor het verblijf in het buitenland.
  • Een video, gemaakt door de leerlingen, waarin ze zich voorstellen en hun plannen en motivatie toelichten.

Aanvraag financiële bijdrage LinQ-sector-/profielwerkstuk(59 kB)

Beoordeling en toekenning

Na binnenkomst beoordelen we jouw aanvraag volgens vaste criteria. Je ontvangt binnen 2 weken (buiten schoolvakanties) een toekenning of afwijzing.

Beoordelingscriteria LinQ sector-/profielwerkstuk(349 kB)

Na toekenning kunnen je leerlingen meteen aan de slag met hun onderzoek in Frankrijk of Duitsland. Je kunt het toegekende bedrag - indien nodig - voorschieten.

Eindverslag

Na het verblijf in het buitenland, maken de leerlingen een kort eindverslag (tekst of video) over hun voorbereidingen en ervaringen. Dit eindverslag is een verplicht onderdeel van het sector/-profielwerkstuk en de punten tellen mee voor het totaalcijfer.

Declaratie

Je stuurt ons een kopie van het eindverslag en een declaratie (inclusief betalingsbewijzen) van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Wij maken deze kosten, tot het maximaal toegekende bedrag, naar je over. Als het eindverslag ontbreekt kunnen we helaas maar de helft van de gemaakte kosten vergoeden. Het eindverslag kan voor publicatie worden gebruikt.

Laatste wijziging: 03-07-2017 15:46