LinQ-didactiek

De LinQ-didactiek is gebaseerd op 5 basisprincipes. Die maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker. Het doel is dat leerlingen de taal durven te gebruiken en zich er met gemak mee kunnen redden.

1. ‘Doeltaal is voertaal’

Je spreekt Duits of Frans met je leerlingen. Je creëert een veilige omgeving waarin je leerlingen steeds meer in de vreemde taal durven te spreken.

2. Communicatief onderwijs

Je zet interactie centraal. Het is belangrijker dat leerlingen een boodschap kunnen overbrengen dan dat ze die helemaal correct formuleren. Daarnaast bedenk je creatieve, taakgerichte opdrachten om de leerlingen actief bij de les te betrekken.

3. Authentieke taalsituaties

Je creëert tijdens de les levensechte taalsituaties. Bijvoorbeeld door een (digitale) uitwisseling te organiseren, een native speaker uit te nodigen of aan te stellen, of door te kiezen voor lesmateriaal dat alleen is geschreven in de doeltaal.

4. Aandacht voor land, cultuur en actualiteit

Je besteedt veel aandacht aan onderwerpen uit Duits- of Franstalige landen. Hiermee maak je je leerlingen bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen culturen. Je gebruikt daarbij onder andere actuele bronnen.

5. Europese instrumenten

Je gebruikt Europese instrumenten zodat je leerlingen hun taalniveau en internationale ervaring kunnen aantonen. Denk hierbij aan:

Laatste wijziging: 31-05-2018 12:40