LinQ

Het project 'LinQ - versterking talenonderwijs Frans | Duits' bestaat sinds 2005. Nuffic coördineert het project in opdracht van het ministerie van OCW. LinQ geeft onze buurtalen meer gezicht en gewicht in het voortgezet onderwijs. De focus ligt daarbij op de leskwaliteit.

LinQ-didactiek

De basisprincipes van de LinQ-didactiek maken het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker:

 • ‘doeltaal = voertaal’ tijdens de les;
 • een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen;
 • aandacht voor land, cultuur en actualiteit;
 • authentieke taalsituaties, zoals:
  - gebruik maken van internationalisering voor taalverwerving;
  - native speakers;
  - eentalig lesmateriaal.
 • gebruik maken van Europese instrumenten:
  - het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK);
  - internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF junior, Goethe-Zertifikat en Deutsches Sprachdiplom (DSD);
  Europass.

Invoeren van de LinQ-didactiek

Docenten van nieuwe LinQ-scholen volgen het eerste jaar een nascholings- en begeleidingstraject.

Vanaf het tweede jaar ligt de nadruk op de LinQ-didaktiek binnen het netwerk en uitwisseling tussen LinQ-docenten. Daarnaast ontwikkelen ervaren LinQ-docenten binnen verschillende expertisegroepen lesmateriaal om de LinQ-aanpak op verschillende, thematische gebieden in het voortgezet onderwijs te bevorderen.

Het LinQ-netwerk

Het LinQ-netwerk bestaat op dit moment uit 130 scholen. Ieder schooljaar kunnen er maximaal vijftien nieuwe scholen lid worden. De deadline voor het schooljaar 2017-2018 verstrijkt op 1 september 2017.

Sinds het schooljaar 2016/2017 richt het netwerk zich ook direct op de LinQ-leerling. Leerlingen die aan een profielwerkstuk Frans of Duits werken, komen in aanmerking voor subsidie.

LinQ-label

LinQ-scholen kunnen in aanmerking komen voor het LinQ-label.

Contact

linq[at]nuffic.nl of via 070 4260 378

Laatste wijziging: 11-04-2017 15:06