Certificering met het LinQ-label

Mag iedereen weten dat jouw school goed talenonderwijs Frans en Duits biedt? Wil je LinQ en de LinQ-didaktiek een belangrijke plaats geven in het schoolbeleid? Werk dan toe naar het officiële LinQ-label!

Alle scholen die met Frans of Duits aan LinQ hebben meegedaan, komen in aanmerking voor het LinQ-label. De lessen Frans of Duits op gecertificeerde scholen moeten voldoen aan de erkende LinQ-kwaliteitsstandaard.

Scholen kunnen eerst een vrijblijvend adviesbezoek van een LinQ-adviseur aanvragen. Die adviseur brengt in kaart in hoeverre de school al klaar is om het LinQ-label te behalen en geeft tips.

Check of jouw school in aanmerking komt voor het LinQ-label door de zelftest in te vullen.

Krijgt mijn school het LinQ-label? Doe de test voor de betreffende taal/talen!(92 kB)

Hoe gaat de certificering in zijn werk? 

Als een school het LinQ-label aanvraagt, brengt een commissie namens LinQ een bezoek. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke visitatoren, het secretariaat is bij Nuffic belegd. Op de agenda van de visitatiedag staan een lesbezoek en gesprekken met de directie, docenten en leerlingen.

De commissie toetst of de school voldoet aan de LinQ-basisprincipes, en of de schoolleiding die ondersteunt. 

Het LinQ-label bekrachtigt een positief resultaat: de school is nu LinQ-gecertificeerd. We visiteren elke 3 jaar; we kijken dan of de school nog voldoet aan de kwaliteitseisen.

Meer weten? Mail naar .

Laatste wijziging: 20-11-2017 15:36