Europees Taalportfolio

Het Europees Taalportfolio is een instrument waarmee alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd kunnen worden. Niet alleen kan er in aangegeven worden welke talen je kent, maar ook hoe goed je die talen kent.

Dat gebeurt door per vaardigheid vast te stellen op welk niveau van het Europees Referentiekader je zit. Wil je je vaardigheid verbeteren, dan vind je daarvoor allerlei suggesties. Door in de taalbiografie de taalvorderingen en checklists in te vullen kun je bepalen welk niveau je hebt behaald.

Een taalportfolio bestaat altijd uit drie delen:

  • een talenpaspoort;
  • een taalbiografie;
  • een dossier.

Op het Nederlandse elektronische taalportfolio is ook het onderdeel taalvorderingen toegevoegd, waar je kunt laten zien wat je taalvaardigheidsniveau is en waar je acties kunt plannen om je niveau te verbeteren.

Lees meer over het Europees taalportfolio

Laatste wijziging: 09-12-2015 12:18