Chinese taal en cultuur

De vraag naar kennis over de Chinese taal en cultuur wordt steeds luider op de arbeidsmarkt nu China zich ontwikkelt als één van de grootste handelspartners van Nederland. Daarom is het belangrijk om leerlingen de kans te bieden om kennis te maken met de Chinese taal en cultuur.

Door zich hierin te verdiepen wordt hun wereldbeeld verruimd en worden ze voorbereid op een toekomst waarin China een steeds grotere rol zal spelen. 

Er is reeds een flink aantal vo-scholen in Nederland die Chinese taal en cultuur als vak aan hun leerlingen aanbieden. Hoe Chinees wordt aangeboden op de scholen verschilt sterk. Sommige is het een extra vak voor vwo-plus leerlingen en soms als cursus voor geïnteresseerde leerlingen. Er zijn ook scholen die een uitwisseling met China doen.

Netwerk Chinese taal en cultuur

Bied je het vak Chinees aan op school of wil je een uitwisseling starten met Chinese scholen? Dan kun je je aansluiten bij het Netwerk Chinese Taal en Cultuur.

Nuffic werkt samen met verschillende organisaties zoals het ICLON, Hogeschool Windesheim, SLO en de sectie Chinees van Levende Talen om deelnemende scholen te ondersteunen bij de (verdere) ontwikkeling van het vak Chinees en bij het opzetten van een uitwisseling met China.

Meer informatie over de Handreiking schoolexamen Chinees van slo.

Overzicht van scholen die lid zijn van het Landelijk netwerk voor Chinese taal en cultuur. Het netwerk bestaat uit scholen die op verschillende manieren China in het programma opgenomen hebben. Dat betekent dat niet iedere school het vak Chinese taal en cultuur aanbiedt, maar dat er ook scholen zijn die hebben gekozen voor een uitwisseling met een Chinese partnerschool of het aanbieden van workshops.

Klik op het rechthoekje rechtsboven om de kaart te vergroten in een nieuw venster.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op ons via .

Laatste wijziging: 03-07-2017 15:35