Chinees

De vraag naar kennis over de Chinese taal en cultuur wordt steeds luider op de arbeidsmarkt nu China zich ontwikkelt als één van de grootste handelspartners van Nederland. Daarom is het belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met de Chinese taal en cultuur. Dit verruimt hun wereldbeeld en bereidt ze voor op een toekomst waarin China een steeds grotere rol zal spelen.

Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 70 scholen die Chinese taal en cultuur als vak aanbieden. Het vak wordt op verschillende manieren aangeboden: als extra vak voor vwo-plus leerlingen, als keuzevak en soms als verplicht vak.

Overzicht scholen die Chinees aanbieden(72 kB)

Biedt jouw school Chinees aan?

Sluit je dan aan bij het Netwerk Chinese Taal en Cultuur dat door ons wordt gecoördineerd, in afstemming met een stuurgroep waarin de scholen vertegenwoordigd zijn. We werken samen met verschillende organisaties zoals het ICLON, SLO, de sectie Chinees van Levende Talen en het Confucius Instituut.

Lees meer over deze organisaties

We ondersteunen scholen bij de ontwikkeling van het vak Chinees en richten ons op de kwaliteitsborging van het examen Chinees, dat vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt aangeboden.

Ook organiseren we elk jaar een congres, een rectorenbijeenkomst en studiedagen voor docenten waarop ze samen les- en toetsmateriaal ontwikkelen op A1-niveau (Chinees elementair) en A2-niveau.

Databank met toetsen

Het materiaal wordt opgeslagen in een databank waar leden toegang tot krijgen. Docenten binnen het netwerk werken dus gezamenlijk aan toetsen voor de verschillende taalvaardigheden, zodat we het niveau samen kunnen waarborgen.

Wil je lid worden of meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar

Laatste wijziging: 08-12-2017 13:43