Talenonderwijs

Veel programma’s en projecten die Nuffic initieert of ondersteunt, zijn gericht op het talenonderwijs. Hier treft u een overzicht aan van programma’s, projecten, netwerken, organisaties en initiatieven gericht op het ondersteunen van het talenonderwijs in Nederland.

In het navigatiemenu staan de programma's voor talenonderwijs.

Instrumenten voor niveaubepaling en -bewaking

  • Europass biedt informatie en formulieren die u helpen als u internationaal wilt solliciteren.
  • Europees taalportfolio is een instrument waarmee alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd kunnen worden. Niet alleen kan er in het elektronisch taalportfolio worden aangegeven welke talen u kent, maar ook hoe goed u die talen beheerst.
Laatste wijziging: 28-03-2017 10:21