Pestalozzi

Het Pestalozzi-programma is een trainingsprogramma van de Raad van Europa voor onderwijsspecialisten. Het is gericht op personen die werkzaam zijn in het basis- en voortgezet onderwijs (docenten, schoolleiders, inspecteurs, onderwijsadviseurs, auteurs van studieboeken etc.) in de 49 lidstaten van de Raad van Europa. Ieder jaar worden ongeveer 50 workshops van 3 tot 5 dagen georganiseerd.

De thema’s van de workshops zijn nauw verbonden met de prioritaire projecten van de Raad van Europa, met name op het gebied van onderwijs. Deze Europese workshops bieden de deelnemers de mogelijkheid om:

  • kennis te maken met het werk van de Raad van Europa op onderwijsgebied;
  • een multiculturele ervaring op te doen;
  • informatie, ideeën en lesmaterialen met collega’s uit andere landen te leden;
  • om verworven kennis en ervaringen met de eigen collega’s te delen.

Ieder jaar nemen zo’n 2.000 Europese onderwijsspecialisten deel aan het programma. De ‘National Liaison Officer’ (NLO) in elk aan dit programma deelnemend land verspreidt de lijst van Europese workshops die binnen het Pestalozzi-programma worden georganiseerd.

De lijst wordt twee keer per jaar gepubliceerd op de site van de Raad van Europa. Belangstellenden kunnen een workshop uitkiezen en zich middels een aanvraagformulier aanmelden bij de National Liaison Officer in het eigen land. De NLO draagt kandidaten voor de workshops voor bij de Raad van Europa.

Contact

De National Liaison Officer in Nederland is Judith Dayus. Ze is bereikbaar via en 070-426 02 42.

Aanmelden

Op de website van Raad van Europa staat ook hoe je kunt deelnemen aan workshops van Pestalozzi. Hier vind je ook het meest actuele aanvraagformulier en meer specifieke informatie over hoe je je kunt aanmelden.

Meer informatie en aanmelden

Laatste wijziging: 03-07-2017 15:16