Buitenschoolse leerplaats

Buitenschools leren is een onderwijsvorm die gericht is op tweede-taalverwerving waarbij de uitvoering (taalcontact in een natuurlijke situatie) buiten de school plaatsvindt en de voorbereiding en verwerking (evaluatie) binnen de school.

Bij een buitenschoolse leerplaats (Drittortbegegnungsstätte) worden Duitse en Nederlandse leerlingen in bijvoorbeeld een jeugdherberg of Europahaus ondergebracht. Hier volgen zij een hoogwaardig programma onder intensieve begeleiding met als doel de taal te leren. Er bestaan organisaties die dergelijke programma’s organiseren.

Voorbeelden van buitenschoolse leerplaatsen:

  • Europahaus – ontmoetingsplaats voor Duitsers en Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Tijdens seminars van 3 tot 6 dagen worden onderwerpen besproken in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Duitse jeugdherbergen die programma’s aanbieden voor schoolexcursies en uitwisselingen
  • Jeugdontmoetingscentrum Ysselsteyn organiseert programma’s m.b.t. vredeseducatie. Zie bijvoorbeeld het 3-daags programma (samen met Duitse partnerschool) € 66 p.p. all in
Laatste wijziging: 18-01-2016 11:42