Subsidie

Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor uitwisselingsprojecten. Hiervoor richt u zich tot Nuffic (Vios en Erasmus+) of de Euregio waar binnen uw school eventueel valt.

Erasmus+

Erasmus+ is gericht op het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid, en op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk.

Ga voor meer informatie en aanvragen naar Erasmus+.

Vios

Vios staat voor verankering van internationalisering op scholen. Internationalisering moet niet gezien worden als iets los en eenmaligs, maar moet in dienst staan van het curriculum. Het is van belang dat de school een visie op deze verankering heeft. In de toetsing van subsidieaanvragen wordt met name gekeken naar de leeropbrengst en de verduurzaming daarvan. Ook de relevantie van de subsidieaanvraag voor het onderwijs van de instelling wordt beoordeeld.

Ga voor meer informatie en aanvragen naar Vios.

Diverse subsidie via Euregio’s

Op de grens tussen Nederland en Duitsland bevinden zich vijf Euregio’s. Elke Euregio biedt specifieke subsidiemogelijkheden. Klik voor meer informatie over de subsidies op de betreffende Euregio:

Maas-Rijn

Eems Dollard Regio

Gronau-Enschede

Rijn-Maas-Noord

Rijn-Waal

Laatste wijziging: 27-03-2017 17:35
Kwam deze informatie van pas?