Subsidie

Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden voor uitwisselingsprojecten. Hiervoor richt je je tot Nuffic (IPV en Erasmus+) of de Euregio waar binnen jouw school eventueel valt.

Erasmus+

Erasmus+ is gericht op het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid, en op het ondersteunen van de modernisering van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdwerk.

Ga voor meer informatie en aanvragen naar Erasmus+.

IPV

In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er is onder andere subsidie voor mobiliteit van leerlingen en leraren in het voortgezet onderwijs.

Ga voor meer informatie en aanvragen naar IPV.

Diverse subsidie via Euregio’s

Op de grens tussen Nederland en Duitsland bevinden zich vijf Euregio’s. Elke Euregio biedt specifieke subsidiemogelijkheden. Klik voor meer informatie over de subsidies op de betreffende Euregio:

Maas-Rijn

Eems Dollard Regio

Gronau-Enschede

Rijn-Maas-Noord

Rijn-Waal

Laatste wijziging: 07-03-2018 09:12