Stappenplan

Dit stappenplan helpt je een uitwisseling soepel te laten verlopen.

Doelstelling

Bepaal het doel van de uitwisseling. Hiervan hangen type en locatie van de partnerschool af, alsmede voertaal, thema en vorm.

Doelgroep

Wil je de hele klas meenemen, of alleen vrijwilligers? Welke docenten kunnen betrokken worden bij het project? Kijk ook of docenten van andere vakken interesse hebben en mee kunnen doen.

Partnerschool

Zoek een partnerschool die aansluit bij jouw doelstelling. Let hierbij op type school, locatie, voertaal, thema en vorm.

Financiering

Onderzoek welke subsidies er mogelijk zijn.

Programma

Schrijf een programmavoorstel en geef er invulling aan. Denk hierbij o.a. aan sociaal programma, cultureel programma, projectopdracht. Kondig de uitwisseling op de hele school aan en vraag collega’s om medewerking.

Praktisch

Regel een aantal praktische zaken zoals vervoer, onderdak, verzekering, totaalkosten berekenen (reis, onderdak, activiteiten, cadeaus, zakgeld), subsidieaanvraag, aparte bankrekening openen, brief aan leerlingen, aanmeldingsformulier, definitief aantal deelnemers, schriftelijke toestemming ouders, ouders verklaring laten tekenen om een buitenlandse leerling op te nemen, organisatie met begeleidende leraren bespreken.

Tijdens de lessen

 • Verdelen spreekbeurten en dagverslagen.
 • Verdelen foto-opdrachten.
 • Redactiegroep voor verslag uitwisseling vormen.
 • Media, films, literatuurlijst voor uitwisseling samenstellen.
 • Gedragsregels afspreken. Laat deze eventueel door leerlingen en ouders ondertekenen.
 • Tips geven voor verblijf in gastgezinnen.
 • Het Duits oppoetsen door middel van standaardzinnen.

Voor vertrek

 • Tijd en plaats meedelen vertrek en terugkomst aan alle betrokkenen, je eigen mobiele nummer
 • Vervoersbedrijf (bus, trein) informeren
 • Reisdocumenten verzamelen
 • Adressenlijst voor verblijf en uitwisselingsprogramma verdelen aan ouders en leerlingen
 • Lijst uitdelen mee te nemen spullen
 • Tips cadeau gastgezin

Tijdens de uitwisseling

Afspraken maken en zelf nakomen. Bepaal vooraf wat de consequenties zijn van bepaald wangedrag en communiceer dit naar de groep.

Na afloop

 • Evaluatie samen met partnerschool
 • Presentatie op en buiten school bijv. brochure, internetpresentatie, video, hoorspel, artikel in schoolkrant, lokale krant, product, presentatie op ouderavond.
Laatste wijziging: 03-07-2017 15:07