3 Pijlers

Elos bestaat uit 3 pijlers:

1. EIO-lessen

EIO staat voor Europese en internationale oriëntatie. In deze lessen werken leerlingen projectmatig en vakoverstijgend aan hun interculturele competenties. Bij alle vakken wordt aandacht besteed aan internationale thema’s of aan samenwerking met leerlingen in het buitenland.

2. EIO-activiteiten

Ook buiten de les is er aandacht voor internationalisering. Buitenschoolse activiteiten helpen leerlingen de wereld te ontdekken. Ze gaan bijvoorbeeld op uitwisseling in het buitenland en verblijven daar dan in een gastgezin. 

3. Versterkt talenonderwijs (vto)

Leerlingen leren een moderne vreemde taal gebruiken op een hoog niveau. Er is extra tijd en aandacht voor talenonderwijs. Tijdens de les wordt voornamelijk de vreemde taal gesproken (doeltaal=voertaal). Hierdoor raken leerlingen snel bekend met de taal. Aan het eind van de middelbare school ontvangen leerlingen een internationaal erkend certificaat.

EIO-leerlijn

De EIO-lessen en -activiteiten op een school vormen samen een EIO-leerlijn. Deze leerlijn is gebaseerd op het Common Framework for Europe Competence (CFEC), een raamwerk waar leerlingen hun vorderingen kunnen aangeven op het gebied van internationale competenties. In de Elos-standaard staan de vereiste CFEC-niveaus per schooltype.

Standaard Elos(135 kB)

Common Framework for Europe Competence (CFEC)(359 kB)

Laatste wijziging: 26-04-2018 11:28