Subsidie voor internationalisering in voortgezet onderwijs (IPV)

Kan jouw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Bekijk dan eens de subsidiemogelijkheden van de nieuwe IPV-regeling.

In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen en leerkrachten en studenten aan lerarenopleidingen. 

Curriculumontwikkeling

Onder curriculumontwikkeling rondom internationalisering vallen:

 • starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50% van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30%;
 • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering en voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van vvto naar tto;
 • het ontwikkelen of verder ontwikkelen van internationaliserende onderwijsconcepten zoals Elos, het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur of een soortgelijk concept.

Als het internationaliserende onderwijsconcept dat je wil ontwikkelen er niet bij staat, neem dan contact met ons op. Wij beoordelen dan of het voldoet aan de norm van internationaliserend onderwijsconcept. Als wij akkoord zijn, kun je alsnog een aanvraag indienen.

Je kunt IPV-subsidie voor curriculumontwikkeling aanvragen voor de schooljaren van 2017-2018 tot en met 2019-2020.

Mobiliteit

Er is IPV-subsidie voor verschillende soorten mobiliteit:

 • Leerlingenmobiliteit:
  Hierbij gaat het meestal om een uitwisseling van leerlingen met een buitenlandse partnerinstelling.
 • Lerarenmobiliteit:
  Bijvoorbeeld een nascholing in het buitenland van leraren en schoolleiders, of een bezoek aan een beoogde buitenlandse partnerinstelling.

Je kunt IPV-subsidie voor mobiliteit alleen aanvragen voor het schooljaar 2017-2018.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

Algemene voorwaarden IPV(163 kB)

Aanvragen

Je dient de aanvraag direct in via ons digitale aanvraagsysteem Delta. Dat doe je in 3 stappen.

Bekijk een instructievideo over het aanvraagproces 

Stap 1

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je een aanvraag indient. Je kunt jouw aanvraag in Delta namelijk niet tussentijds opslaan. 

Handleiding subsidieaanvragen IPV - Curriculum(223 kB)

Handleiding subsidieaanvragen IPV - Mobiliteit(412 kB)

Stap 2

 • Download het Format begroting IPV en het format voor jouw vorm van mobiliteit.
 • Vul de formats in en sla ze op als pdf-bestanden.
 • Maak een scan van een bankafschrift van de schoolrekening of maak een screenshot van de internetbankieromgeving (er hoeven geen bedragen zichtbaar te zijn). Voeg de bestanden in stap 3 als pdf's toe aan de aanvraag.

Format begroting IPV(98 kB)

Format leerlingenmobiliteit(97 kB)

Format lerarenmobiliteit(97 kB)

Stap 3

Dien je aanvraag inJe ontvangt binnen 13 weken na de indiendatum bericht over de status van je aanvraag.

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling tto

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling onderwijsconcepten

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling doorlopende leerlijn

IPV-subsidie aanvragen voor mobiliteit

Stap 4

Als de activiteit is afgerond, mail dan binnen 2 maanden na afloop een activiteitenverslag naar

IPV-activiteitenverslag - onderdeel curriculum, vvto en tto(134 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel onderwijsconcepten(135 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel doorlopende leerlijn(134 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel leerlingen-, leraren en studentenmobiliteit(135 kB)

Laatste wijziging: 08-01-2018 13:10