Subsidie voor internationalisering in voortgezet onderwijs (IPV)

Kan jouw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Bekijk dan eens de subsidiemogelijkheden van de nieuwe IPV-regeling.

In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als mobiliteit voor leerlingen en leerkrachten en studenten aan lerarenopleidingen. 

Curriculumontwikkeling

Onder curriculumontwikkeling rondom internationalisering vallen:

  • starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50% van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30%;
  • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering en voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van vvto naar tto;
  • het ontwikkelen of verder ontwikkelen van internationaliserende onderwijsconcepten zoals Elos, het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur of een soortgelijk concept.

Als het internationaliserende onderwijsconcept dat je wil ontwikkelen er niet bij staat, neem dan contact met ons op. Wij beoordelen dan of het voldoet aan de norm van internationaliserend onderwijsconcept. Als wij akkoord zijn, kun je alsnog een aanvraag indienen.

Je kunt IPV-subsidie voor curriculumontwikkeling aanvragen voor de schooljaren van 2017-2018 tot en met 2019-2020.

Mobiliteit

Er is IPV-subsidie voor verschillende soorten mobiliteit:

  • Leerlingenmobiliteit:
    Hierbij gaat het meestal om een uitwisseling van leerlingen met een buitenlandse partnerinstelling.
  • Lerarenmobiliteit:
    Bijvoorbeeld een nascholing in het buitenland van leraren en schoolleiders, of een bezoek aan een beoogde buitenlandse partnerinstelling.

Je kunt IPV-subsidie voor mobiliteit alleen aanvragen voor het schooljaar 2017-2018.

Voorwaarden

Voor het aanvragen en ontvangen van de subsidie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Die lees je in de volledige beschrijving van de IPV-regeling.

Aanvragen

Bekijk een instructievideo over het aanvraagproces 

Aanvragen voor de ronde 2017-2018 kun je indienen tot het einde dit schooljaar, zolang er nog budget is.

Aanvragen voor de ronde 2018-2019 kun je indienen vanaf zondag 15 april 2018.

Subsidieverplichtingen

Als je subsidie ontvangt, gelden enkele subsidieverplichtingen.

Subsidieverplichtingen Internationalisering po en vo(52 kB)

Verslagformulieren

Als de activiteit is afgerond, mail dan binnen 2 maanden na afloop een activiteitenverslag naar

IPV-activiteitenverslag - onderdeel curriculum, vvto en tto(134 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel onderwijsconcepten(135 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel doorlopende leerlijn(134 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel leerlingen-, leraren en studentenmobiliteit(135 kB)

Laatste wijziging: 16-04-2018 16:00