Subsidie voor internationalisering in voortgezet onderwijs (IPV)

Kan jouw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Bekijk dan eens de subsidiemogelijkheden van de nieuwe IPV-regeling.

In de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven van internationale competenties centraal. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor curriculumontwikkeling. 

Curriculumontwikkeling

Onder curriculumontwikkeling rondom internationalisering vallen:

  • starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50% van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30%;
  • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering en voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van vvto naar tto;
  • het ontwikkelen of verder ontwikkelen van internationaliserende onderwijsconcepten zoals Elos, het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur of een soortgelijk concept.

Als het internationaliserende onderwijsconcept dat je wil ontwikkelen er niet bij staat, neem dan contact met ons op. Wij beoordelen dan of het voldoet aan de norm van internationaliserend onderwijsconcept. Als wij akkoord zijn, kun je alsnog een aanvraag indienen.

Je kunt IPV-subsidie voor curriculumontwikkeling aanvragen voor de schooljaren van 2017-2018 tot en met 2019-2020.

Mobiliteit

Er is vanaf schooljaar 2018-2019 geen subsidie meer beschikbaar voor mobiliteit van leerlingen, leraren en studenten van lerarenopleidingen binnen de IPV-regeling. Voor al je vragen over mobiliteitssubsidie verwijzen wij je naar www.erasmusplus.nl.

Voorwaarden

Voor het aanvragen en ontvangen van de subsidie moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Die lees je in de volledige beschrijving van de IPV-regeling.

Aanvragen

Bekijk een instructievideo over het aanvraagproces 

IPV-subsidie aanvragen

Subsidie voor internationalisering vraag je aan in 3 stappen.

Stap 1

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je een aanvraag indient. Je kunt je aanvraag in Delta namelijk niet tussentijds opslaan. 

Handleiding subsidieaanvragen IPV - Curriculum vanaf 2018-2019(150 kB) 

Stap 2

  • Download het Format budget IPV

Format budget IPV(101 kB) 

  • Vul het format in en sla het op als pdf-bestand.
  • Maak een scan van een bankafschrift van de schoolrekening of maak een screenshot van de internetbankieromgeving (bedragen hoeven niet zichtbaar te zijn). 
  • Voeg de bestanden als pdf's toe in stap 3 aan de aanvraag.

Stap 3

Dien je aanvraag in. 

Je ontvangt binnen 13 weken na de indiendatum bericht over de status van je aanvraag.

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling vvto/tto

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling onderwijsconcepten

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling doorlopende leerlijn 

Subsidieverplichtingen

Als je subsidie ontvangt, gelden enkele subsidieverplichtingen.

Subsidieverplichtingen Internationalisering po en vo(52 kB)

Verslagformulieren

Als de activiteit is afgerond, mail dan binnen 2 maanden na afloop een activiteitenverslag naar

IPV-activiteitenverslag - onderdeel curriculum, vvto en tto(134 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel onderwijsconcepten(135 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel doorlopende leerlijn(134 kB)

IPV-activiteitenverslag - onderdeel leerlingen-, leraren en studentenmobiliteit(135 kB)

Laatste wijziging: 10-07-2018 10:03