TPRS is de afkorting van ‘Teaching Proficiency through Reading and Storytelling‘: taalvaardigheid onderwijzen door lezen en door samen verhalen te maken in de doeltaal (Engels). Het is een methodiek die uitgaat van begrijpelijke input, betekenisvolle communicatie en bewustwording van (grammaticale) taalstructuren.

Na een korte toelichting over de werking van de methodiek zal je in de workshop ervaren wat TPRS doet met jou als taalleerder. Daarnaast oefen je ook zelf met verschillende technieken waardoor je inzicht verwerft over de directe toepasbaarheid. Vrij toegankelijke onlinematerialen en bronnen die hierbij kunnen worden ingezet, worden gedeeld met de deelnemers.

Praktische informatie

Workshopleider: Karin Winkel, Hogeschool Rotterdam
Thema: tpo, vvto
Platform: Microsoft Teams

Dit is een webinar van de Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs.