Publicaties

Filter op publicatietype
Filter op onderwijssector
Filter op taal

A national alumni strategy

This document describes the strategy to reach the ambitions set out in the Dutch government's coalition agreement, with regards to the attraction and retention of international talent.

Joint programmes from A to Z - A reference guide for practitioners

This guide provides information on developing, establishing and sustaining international joint programmes, which lead to a joint or multiple degree.

A short path to automatic recognition - 4 models

Recommendations to support ENIC-NARIC centres and national governments to develop policies on the implementation of automatic recognition.

FAIR report

Final report with recommendations and implementation plans to improve institutional recognition practices in Belgium (Flanders), Croatia, Germany, Italy, the Netherlands and Spain, on a national and European level.

Recognition in Europe

Final report of the impact evaluation of the ENIC-NARIC networks

Oops a MOOC!

Report on how to deal with eclectic learning in credential evaluation.

A sustainable advantage - The findings of a study into bilingual education

How does bilingual education work? How can this knowledge be put to use?

Higher education system in the Netherlands

Factsheet with a description of the Dutch higher education system

Incoming student mobility in Dutch higher education 2017-2018

An analysis of the figures on incoming student mobility in Dutch higher education in the 2017-18 academic year. Involves international degree, credit and PhD students. Trend reports up to 12 years, since 2006-17.

International degree students in the Netherlands: a regional analysis

This report describes the regional makeup of international student and graduate populations in the Netherlands.

Update: Incoming student mobility in Dutch higher education 2016-17

An analysis of the latest figures on incoming student mobility in Dutch higher education in the 2016-17 academic year.

Outgoing student mobility in Dutch higher education, 2015-2016

Analysis of the numbers of Dutch students going abroad for a degree and for credit mobility.

Statistics VET mobility

Analysis of the mobility in the Dutch VET sector.

Theory of Change - Orange Knowledge Programme

Description of the required interventions and envisaged outcomes of the Orange Knowledge Programme and the contexts in which these will take place.

The intercultural communicative competence of young children in a bilingual education setting

Summary of the results of a master's thesis on the impact of early bilingual education.

Incoming degree student mobility in Dutch higher education 2018-2019

The figures on university students coming from abroad to study in the Netherlands, for the year 2018-2019, with an overview of the current trends and developments.

Thinking Globally and Working locally - Employability and internationalisation at home

Internationalisation at Home is an approach emphasizing the delivery to all students of an internationally focused curriculum and the embedding of intercultural communication in culturally diverse settings.

Management summary - Internationalising students in the home country

Overview of current higher education institution policies in the area of internationalisation at home.

Management summary - Internationalising students in the home country - Part 2 - The practice

Suggestions for the further intensification and expansion of internationalisation at home activities for higher education institutions.

European and national policies for academic mobility

Comparing the approach to international academic mobility in European countries.

The Triangle of Automatic Recognition

De facto automatic recognition of foreign qualifications, one of the 4 automatic recognition models in the EHEA, is fairly easy to implement. This publication offers ENIC-NARICs and other competent authorities practical insights and guidelines on how to set up this model.

The European Recognition Manual for Higher Education Institutions

This manual offers admission officers, academics and any other actors in higher education institutions practical recommendations on how to deal with recognition of foreign qualifications.

Portability of recognition statements in the EHEA

This study explores the extent to which information provided in recognition statements from one country can be accepted by competent authorities of another and contribute to automatic recognition of information.

How is COVID-19 affecting international students plans to study in the Netherlands?

Study into the effects of the 2020 global COVID-19 pandemic on the decision of students to study in the Netherlands.

Are students still going abroad in 2020/21?

A study on the impact of the corona crisis on Dutch students’ travel plans

Statistieken mbo mobiliteit

Analyse van de mobiliteit in het mbo

Onderzoek tweetalig primair onderwijs - Samenvatting: vormgeving en effecten van de tpo pilot

Hoe wordt tweetalig primair onderwijs (tpo) vormgegeven en wat is het effect op het Engels en het Nederlands?

Doeltaalgebruik stimuleren in groep 1 van het Tweetalig Primair Onderwijs

Een kwalitatieve studie naar de invloed van verschillende TPO-contexten op het doeltaalgebruik van kleuters.

Voorstudie pilot primair tweetalig onderwijs

Internationale literatuurstudie en expertconsultatie ten behoeve van de opzet, uitvoering en evaluatie van een pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in Nederland.

Meerjarige monitoring in de pilot tpo, eindverslag

Verslag van onderzoek naar de mogelijkheden voor het meten van de voortgang in Engelse taalvaardigheid van leerlingen vanaf groep 4, in de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo).

Trijetalige Skoalle yn Fryslân

Onderzoek naar de opbrengsten van het drietalige onderwijsmodel in Fryslân.

Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties

Dit onderzoek bekijkt wat de meerwaarde van TTO ten opzichte van het reguliere vreemdetalenonderwijs bepaalt en hoe het proces van taalverwerving in het Engels binnen TTO verloopt.

T-VWO en T-HAVO. Even effectief?

Verslag OTTO-2 aan Europees Platform.

Een duurzame voorsprong - Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar tweetalig onderwijs

Verkorte publieksversie van een onderzoek (getiteld: 'Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties') naar de vormgeving en de prestaties van het tweetalig vwo-onderwijs in Nederland.

Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs

Dit rapport schetst een beeld van de omvang van tweetalig onderwijs in Nederland en bevat een analyse van het profiel van tto-leerlingen.

Analyse stayrate van internationale afgestudeerden: 2007-14

Analyse van de blijfkans (stayrate) van in Nederland studerende internationale studenten, gebaseerd op metingen tussen 2007 en 2014. Ook beschrijft het rapport het effect van die internationale studenten op de Nederlandse economie.

Studenten internationaliseren in eigen land

Deel I van een studie naar beleid en praktijk van internationalisation at home bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De studie is uitgevoerd in twee delen in opdracht van het ministerie van OCW. Dit deel vormde input voor de Visiebrief Internationalisering van Minister Bussemaker.

Studenten internationaliseren in eigen land - Deel II - de praktijk

Suggesties voor de wijze waarop hogeronderwijsinstellingen en opleidingen internationalisation at home-activiteiten in de komende jaren kunnen verdiepen en verbreden.

Stayrate van internationale afgestudeerden in Nederland

De resultaten van een vervolgonderzoek uit 2018 naar de stayrate van in Nederland afgestudeerde internationale studenten.

Cijfervergelijking examencijfers

Uitgebreid overzicht van de vergelijkbaarheid van cijfers in het Nederlandse voortgezet onderwijs, ten opzichte van twintig landen en ten opzichte van het International Baccalaureate.

Handreiking internationalisering primair onderwijs

Belangrijke informatie over internationalisering in het primair onderwijs voor schoolbesturen en schoolleiders.

Tto 2.0 - Vernieuwing van het tweetalig onderwijs vo

Een nieuwe opzet van tweetalig onderwijs.

Internationalisering in beeld 2018

Trends in internationalisering en onderzoek naar de impact ervan op het onderwijs, de arbeidsmarkt en de economie.

Internationaliseringsplannen van ho-instellingen - een vergelijkende studie

Internationalisering krijgt binnen universiteiten en hogescholen een steeds professionelere aanpak.

Rapport internationale competenties

Studie naar de rol van internationale competenties in internationalisering

Internationale mobiliteit in het Nederlandse mbo

Dit rapport geeft een overzicht van de uitgaande mobiliteit van mbo-studenten in Nederland. Het biedt inzicht in de meest recente trends en laat zien welke groepen studenten vaak voor hun opleiding naar het buitenland gingen en welke groepen juist niet.

Gaan studenten in 2020-2021 nog naar het buitenland?

Onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de buitenlandplannen van studenten