Publicaties

Filter op publicatietype
Filter op onderwijssector
Filter op taal

Onderwijssysteem Tunesië

Het Tunesische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

The future you - poster studie of stage - Ibrahim

Voorlichtingsmateriaal van onze WilWeg-campagne 'The future you' voor het mbo. A1-poster over een studie of stage in het buitenland (Ibrahim liep stage in Spanje). Te bestellen als onderdeel van het The future you-promotiepakket.

The future you - poster studie of stage - Anne

Voorlichtingsmateriaal van onze WilWeg-campagne 'The future you' voor het mbo. A1-poster over een studie of stage in het buitenland (Anne liep stage in Spanje). Te bestellen als onderdeel van het The future you-promotiepakket.

The future you - flyer studie of stage - Ibrahim

Voorlichtingsmateriaal van onze WilWeg-campagne 'The future you' voor het mbo. Flyer over een studie of stage in het buitenland (Ibrahim ging naar Spanje). Te bestellen als onderdeel van het The future you-promotiepakket.

The future you - flyer studie of stage - Anne

Voorlichtingsmateriaal van onze WilWeg-campagne 'The future you' voor het mbo. Flyer over een studie of stage in het buitenland (Anne ging naar Spanje). Te bestellen als onderdeel van het The future you-promotiepakket.

Statistieken mbo mobiliteit

Analyse van de mobiliteit in het mbo

Starten met tweetalig mbo

Antwoorden op de meest dringende vragen van mbo-opleidingen die met tweetalig onderwijs willen beginnen. En een handige checklist om tweetalig onderwijs in te voeren.

Onderwijssysteem Verenigd Koninkrijk

Het Britse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderzoek tweetalig primair onderwijs - Samenvatting: vormgeving en effecten van de tpo pilot

Hoe wordt tweetalig primair onderwijs (tpo) vormgegeven en wat is het effect op het Engels en het Nederlands?

Doeltaalgebruik stimuleren in groep 1 van het Tweetalig Primair Onderwijs

Een kwalitatieve studie naar de invloed van verschillende TPO-contexten op het doeltaalgebruik van kleuters.

Voorstudie pilot primair tweetalig onderwijs

Internationale literatuurstudie en expertconsultatie ten behoeve van de opzet, uitvoering en evaluatie van een pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in Nederland.

Meerjarige monitoring in de pilot tpo, eindverslag

Verslag van onderzoek naar de mogelijkheden voor het meten van de voortgang in Engelse taalvaardigheid van leerlingen vanaf groep 4, in de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo).

Trijetalige Skoalle yn Fryslân

Onderzoek naar de opbrengsten van het drietalige onderwijsmodel in Fryslân.

Transfer jaargang 24 nummer 3

Vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs met nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken. In december 2018 verscheen het slotnummer van Transfer.

Transfer jaargang 25 nummer 3

Vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs met nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken. In december 2018 verscheen het slotnummer van Transfer.

Transfer jaargang 25 nummer 2

Vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs met nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken. In december 2018 verscheen het slotnummer van Transfer.

Transfer jaargang 25 nummer 1

Vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs met nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken. In december 2018 verscheen het slotnummer van Transfer.

Transfer jaargang 24 nummer 2

Vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs met nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken. In december 2018 verscheen het slotnummer van Transfer.

Onderwijssysteem Afghanistan

Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Australië

Het Australische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Bangladesh

Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem België

Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties

Dit onderzoek bekijkt wat de meerwaarde van TTO ten opzichte van het reguliere vreemdetalenonderwijs bepaalt en hoe het proces van taalverwerving in het Engels binnen TTO verloopt.

T-VWO en T-HAVO. Even effectief?

Verslag OTTO-2 aan Europees Platform.

B2 or not B2 - Taalvaardigheden en ERK-niveaus in tweetalig onderwijs

Handvatten voor docenten om in alle leerjaren en bij alle vakken gebruik te kunnen maken van het ERK en de communicatievaardigheid voorop te stellen.

Een duurzame voorsprong - Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar tweetalig onderwijs

Verkorte publieksversie van een onderzoek (getiteld: 'Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties') naar de vormgeving en de prestaties van het tweetalig vwo-onderwijs in Nederland.

Onderwijssysteem Bulgarije

Het Bulgaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs

Dit rapport schetst een beeld van de omvang van tweetalig onderwijs in Nederland en bevat een analyse van het profiel van tto-leerlingen.

Onderwijssysteem Chili

Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Colombia

Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Duitsland

Het Duitse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Eritrea

Het Eritrese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Ghana

Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Finland

Het Finse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Frankrijk

Het Franse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Griekenland

Het Griekse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Ierland

Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Internationaal Baccalaureaat

Het onderwijssysteem van het Internationaal Baccalaureaat beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem IJsland

Het IJslandse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem India

Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Italië

Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Kameroen

Het Kameroense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Analyse stayrate van internationale afgestudeerden: 2007-14

Analyse van de blijfkans (stayrate) van in Nederland studerende internationale studenten, gebaseerd op metingen tussen 2007 en 2014. Ook beschrijft het rapport het effect van die internationale studenten op de Nederlandse economie.

Onderwijssysteem Kenia

Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem China

Het Chinese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag van Nuffic over 2017.

Transfer jaargang 25 nummer 4

Vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs. Het verscheen tot eind 2018 en bevat nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken.

Onderwijssysteem Mexico

Het Mexicaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Denemarken

Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Peru

Het Peruaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Maleisië

Het Maleisische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Spanje

Het Spaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Suriname

Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Turkije

Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Zuid-Korea

Het Zuid-Koreaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Zwitserland

Het Zwitserse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Albanië

Het Albanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

WilWeg - Hoe ver ga je in je tussenjaar? - flyer

WilWeg - Hoe ver ga je in je tussenjaar? - Flyer

Holland Scholarship - WilWeg flyer

Flyer voor studenten die buiten Europa willen studeren, stage lopen of onderzoek doen.

WilWeg-logo

Het officiële WilWeg-logo in JPEG-formaat.

Studenten internationaliseren in eigen land

Deel I van een studie naar beleid en praktijk van internationalisation at home bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De studie is uitgevoerd in twee delen in opdracht van het ministerie van OCW. Dit deel vormde input voor de Visiebrief Internationalisering van Minister Bussemaker.

Studenten internationaliseren in eigen land - Deel II - de praktijk

Suggesties voor de wijze waarop hogeronderwijsinstellingen en opleidingen internationalisation at home-activiteiten in de komende jaren kunnen verdiepen en verbreden.

Stayrate van internationale afgestudeerden in Nederland

De resultaten van een vervolgonderzoek uit 2018 naar de stayrate van in Nederland afgestudeerde internationale studenten.

Cijfervergelijking examencijfers

Uitgebreid overzicht van de vergelijkbaarheid van cijfers in het Nederlandse voortgezet onderwijs, ten opzichte van twintig landen en ten opzichte van het International Baccalaureate.

Handreiking internationalisering primair onderwijs

Belangrijke informatie over internationalisering in het primair onderwijs voor schoolbesturen en schoolleiders.

Transfer jaargang 25 nummer 5

Laatste nummer van ons vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs. Bevat nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken.

Kwaliteitsstandaard tweetalig onderwijs 2.0

Brochure met een overzicht van eisen waaraan een tto-school moet voldoen.

Tto 2.0 - Vernieuwing van het tweetalig onderwijs vo

Een nieuwe opzet van tweetalig onderwijs.

Internationalisering in beeld 2018

Trends in internationalisering en onderzoek naar de impact ervan op het onderwijs, de arbeidsmarkt en de economie.

Rapport Internationalisation for all 2017-2018

Agenda voor onderwijsbrede internationalisering.

Model Internationale competenties

Schematisch overzicht van internationale competenties

Internationale competenties

Brochure en model internationale competenties: wat zijn het en waar zijn ze voor?

Rapport internationale competenties

Studie naar de rol van internationale competenties in internationalisering

Onderwijssysteem Algerije

Het Algerijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Wereldburgerschap op de basisschool

Burgerschap is al een wettelijke taak binnen het onderwijs sinds 2006. Met wereldburgerschap ga je een stap verder. In deze brochure vind je praktische tips en lesideeën.

Internationale mobiliteit in het Nederlandse mbo

Dit rapport geeft een overzicht van de uitgaande mobiliteit van mbo-studenten in Nederland. Het biedt inzicht in de meest recente trends en laat zien welke groepen studenten vaak voor hun opleiding naar het buitenland gingen en welke groepen juist niet.

Jaarverslag 2019

Verslag over onze voornaamste activiteiten in 2019.

Gaan studenten in 2020-2021 nog naar het buitenland?

Onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de buitenlandplannen van studenten

Onderwijssysteem Argentinië

Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Aruba

Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Bosnië en Herzegovina

Het Bosnisch-Herzegoviniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Verenigde Staten

Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Venezuela

Het Venezolaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Brazilië

Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Canada

Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Tsjechië

Het Tsjechische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Costa Rica

Het Costa Ricaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Thailand

Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Cyprus

Het Cypriotisch onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Tanzania

Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Ecuador

Het Ecuadoraans onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Taiwan

Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Syrië

Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Egypte

Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Sri Lanka

Het Sri Lankaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Estland

Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Slowakije

Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Slovenië

Het Sloveense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Ethiopië

Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Singapore

Het Singaporese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Servië

Het Servische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Europees Baccalaureaat

Het onderwijssysteem van het Europees Baccalaureaat beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Rwanda

Het Rwandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Rusland

Het Russische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Roemenië

Het Roemeense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Portugal

Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Polen

Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Pakistan

Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Oekraïne

Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Oeganda

Het Oegandese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Noorwegen

Het Noorse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Nigeria

Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Nieuw-Zeeland

Het Nieuw-Zeelandse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Nepal

Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Nederland

Een beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem.

Onderwijssysteem Zuid-Afrika

Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Oostenrijk

Het Oostenrijkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Noord-Macedonië

Het Macedonische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Moldavië

Het Moldavische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Marokko

Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Luxemburg

Het Luxemburgse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Litouwen

Het Litouwse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Libanon

Het Libanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Letland

Het Letse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Kroatië

Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Kazachstan

Het Kazachse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Jordanië

Het Jordaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Japan

Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Israël

Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Iran

Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Irak

Het Iraakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Indonesië

Het Indonesische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Hongkong

Het Hongkongse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Hongarije

Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Georgië

Het Georgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem

Onderwijssysteem Filipijnen

Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Zimbabwe

Het Zimbabwaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Vietnam

Het Vietnamese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.

Onderwijssysteem Zweden

Het Zweedse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse systeem.