Wereldburgerschap

Een vreemde taal leren, kennis over de wereld en burgerschapsvaardigheden helpen kinderen om hun rol in de wereld te onderzoeken.

Met wereldburgerschap behandel je de volgende vragen in de klas:

  • Welke rechten heb ik als mens (en kind) en hoe kan ik eraan bijdragen dat anderen deze rechten ook ontvangen?
  • Hoe ga ik om met verschillen tussen mensen en culturen?
  • Hoe lever ik een positieve bijdrage als (wereld)burger?
  • Wat zijn de consequenties van mijn gedrag voor de rest van de wereld?
  • Welke invloed heeft wat ‘daar’ gebeurt op mijn leven?

Samsam

Samsam is al 43 jaar hét magazine voor (wereld)burgerschap in het basisonderwijs. In de magazines komen mondiale onderwerpen aan bod: mens- en kinderrechten, milieu en duurzaamheid, verdeling (voedsel, water en rijkdom), religie en cultuur, vrede en conflict. De onderwerpen worden aan de hand van de belevingswereld van kinderen uitgelegd en herkenbaar gemaakt.

Lees meer over Samsam in de klas

Abonnement

Met een abonnement op Samsam ontvangt je school 5 keer per jaar het magazine met een lesbrief voor groep 5/6 en 7/8. In de maanden dat Samsam niet verschijnt,  krijg je een digitale lesbrief. De opdrachten in de lesbrieven sluiten aan bij de doelen Burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie (SLO) en de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld. Samsam wordt ook gebruikt voor leesmotivatie, begrijpend lezen, levensbeschouwing en wereldoriëntatie.

Korting

Leden van het Netwerk vvto krijgen 20% korting op een schoolabonnement. 

Sluit nu een abonnement af

Studiedag

Wil je starten met wereldburgerschap? Ideeën opdoen over hoe je wereldburgerschap in het schoolcurriculum kunt integreren en welke activiteiten daarbij passen? Meld je dan aan voor de studiedag 'Meet the world; starten met wereldburgerschap'.

Laatste wijziging: 08-05-2018 10:02