Leerplan tweetalig basisonderwijs

De 19 pilotscholen startten in 2014 met tweetalig basisonderwijs in groep 1. Per schooljaar bouwen ze dit uit naar de hogere groepen. Het leerplan volgt deze lijn en wordt ook jaarlijks uitgebreid en bijgesteld.

Quickscan tpo

Over welke competenties moet een tpo-leerkracht beschikken? Met de quickscan tpo word je je bewust van de eisen die gesteld worden aan de leerkracht en breng je in kaart in hoeverre de leerkrachten op je school hieraan voldoen.

Quickscan tpo (402 kB)

In de 5 pilotjaren werken de scholen aan de volgende doelen en producten:

  • een leerlijn tweetalig primair onderwijs voor groep 1 tot en met 8;
  • competentieprofiel voor tpo-leerkrachten;
  • kwaliteitsborgingssysteem;
  • doorgaande leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs;

Dit heeft een aantal documenten opgeleverd waarin staat wat leerlingen moeten kennen en kunnen in het tweetalig basisonderwijs en hoe je dit observeert. Je kunt deze documenten hieronder downloaden.

Leerlijn

Leerlijn Engels TPO(450 kB) 

Handreiking spelling

Engelse spelling in het tweetalig primair onderwijs(1.3 MB)

Inhoudskaarten

TPO Engels groep 1 & 2(328 kB)

TPO Engels groep 3 & 4(303 kB)

TPO Engels groep 5 & 6(305 kB)

TPO Engels groep 7 & 8(305 kB)

Woordenlijsten

Streefwoordenlijst Engels voor groep 1 en 2 uit het tweetalig primair onderwijs (TPO)(1.3 MB)

Streefwoordenlijst Engels voor groep 3 in het tweetalig primair onderwijs (TPO)(2.5 MB)

Observatieformulieren

Observatieformulier Leerlijn Engelse taal (TPO) Groep 1 & 2(500 kB)

Observatieformulier Leerlijn Engelse taal (TPO) Groep 3 & 4(511 kB)

Laatste wijziging: 20-02-2018 11:01