Uitwisseling

Een taal gaat pas echt leven als je hem gebruikt. Een uitwisseling van leerlingen is daar de ideale gelegenheid voor. Dan kunnen ze in de praktijk brengen wat ze hebben geleerd.

Een uitwisseling waarbij je daadwerkelijk de grens over gaat kost geld. Daar zijn diverse subsidies voor.

Partnerschool vinden

Een uitwisseling begint met het vinden van een buitenlandse partnerschool. Er zijn verschillende manieren om een partnerschool te vinden, bijvoorbeeld:

Buurtalen Limburg (alleen voor Limburg)

Arbeidsmarkt Noord (alleen voor de Eems-Dollard Regio)

Online uitwisseling

Je hoeft voor een uitwisseling niet per se de klas uit. eTwinning is een online platform waar leerlingen uit ruim 30 Europese landen met elkaar kunnen samenwerken. Sommige scholen organiseren ook een uitwisseling in levenden lijve met hun eTwinning partnerschool.

Laatste wijziging: 14-05-2018 15:01