Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) betekent dat basisscholen hun leerlingen vanaf groep 1 vreemdetalenonderwijs aanbieden. Bij de meeste scholen gaat het dan om Engels. Maar er zijn ook scholen die Duits, Frans of Spaans geven.

Waarom vvto?

Kinderen jonger dan zeven jaar leren makkelijker een andere taal dan oudere kinderen. Daarnaast stimuleert het leren van meer talen de algemene taalontwikkeling. Bovendien worden kinderen meer internationaal bewust. Ze hebben er dus de rest van hun leven iets aan.

Daarom brengen veel ouders hun kinderen graag naar een school die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbiedt. Logisch dus, dat er steeds meer vvto-scholen komen.

Locaties vvto-scholen


Vvto invoeren op uw basisschool

Tweetalig primair onderwijs

Soms wordt vroeg vreemdetalenonderwijs verward met tweetalig onderwijs (tpo). Bij tweetalig onderwijs wordt echter 30 tot 50% van de lestijd in het Engels gegeven. Bij vvto is dat maximaal 15% (4 uur per week).

Lees meer over tweetalig primair onderwijs (tpo)

De toekomst van tweetalig onderwijs in Nederland

In januari 2016 kwam in Soesterberg een groep wetenschappers, schoolleiders en vertegenwoordigers van Nuffic bijeen om van gedachten te wisselen over de principes van vroeg vreemdetalenonderwijs en tweetalig onderwijs.

In het manifest dat voortvloeit uit deze bijeenkomst wordt o.a. het belang van wereldburgerschap en de zogeheten ‘soft skills’ genoemd. Op basis van onderzoek naar wereldburgerschap en CLIL, wordt geadviseerd de Standaard vvto te herdefiniëren.

Lees het hele manifest(465 kB)

Meer informatie

Schrijf je in voor de vvto-nieuwsbrief

Bekijk (digitale) publicaties over internationalisering in het primair onderwijs

Bestel het Handboek vvto

Overzichtspagina internationalisering in het primair onderwijs

Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels - Visiedocument(385.5 kB)

Laatste wijziging: 03-07-2017 08:50