Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) betekent dat basisscholen hun leerlingen vanaf groep 1 vreemdetalenonderwijs aanbieden. Bij de meeste scholen gaat het dan om Engels. Maar er zijn ook scholen die Duits, Frans of Spaans geven.

Waarom vvto?

Kinderen jonger dan zeven jaar leren makkelijker een andere taal dan oudere kinderen. Daarnaast stimuleert het leren van meer talen de algemene taalontwikkeling. Bovendien worden kinderen meer internationaal bewust. Ze hebben er dus de rest van hun leven iets aan.

Daarom brengen veel ouders hun kinderen graag naar een school die vroeg vreemdetalenonderwijs aanbiedt. Logisch dus, dat er steeds meer vvto-scholen komen.

Locaties vvto-scholen


Vvto invoeren op uw basisschool

Tweetalig primair onderwijs

Soms wordt vroeg vreemdetalenonderwijs verward met tweetalig onderwijs (tpo). Bij tweetalig onderwijs wordt echter 30 tot 50% van de lestijd in het Engels gegeven. Bij vvto is dat maximaal 15% (4 uur per week).

Lees meer over tweetalig primair onderwijs (tpo)

Meer informatie

Schrijf je in voor de vvto-nieuwsbrief

Bekijk (digitale) publicaties over internationalisering in het primair onderwijs

Bestel het Handboek vvto

Overzichtspagina internationalisering in het primair onderwijs

Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels - Visiedocument(385.5 kB)

Laatste wijziging: 01-08-2017 07:43