Tweetalig primair onderwijs (tpo)

Tweetalig primair onderwijs (tpo) is een pilot op 19 basisscholen. Deze scholen geven 30 tot 50% van hun onderwijs in het Engels vanaf groep 1. De pilot duurt 5 schooljaren, van 2014 tot en met 2019.

Wij zijn door het ministerie van Onderwijs aangesteld als coördinator van de pilot. Onze andere taken zijn o.a. het bevorderen en coördineren van internationalisering en vreemdetalenonderwijs in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Je kunt bij ons dus terecht voor informatie, subsidies en advies.

Waarom een pilot tpo?

De pilot speelt in op een groeiende behoefte bij leerkrachten en ouders aan eerder en meer vreemdetalenonderwijs. Voor een goed contact met het buitenland en voor onze kenniseconomie is kennis van vreemde talen nodig.

Vreemdetalenonderwijs

Een groeiend aantal basisscholen kiest daarom voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). In 2013 waren het er ruim 1.000. Het vvto biedt vanaf groep 1 Engels, Duits, Frans of Spaans één uur per week aan. Op een kleine groep scholen is tot de helft van het onderwijs in een vreemde taal. Door het tpo kunnen ouders hun kind meer talenonderwijs en een internationale oriëntatie meegeven, al komen ze niet in aanmerking voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (igbo), waar 90% van de lessen in het Engels worden gegeven. Als tpo een geschikte onderwijsvernieuwing is, dan krijgen meer scholen de ruimte krijgen om tpo in te voeren.

Doel van tpo

De pilot tpo ontwikkelt kwalitatief hoogwaardig tpo. Het werkt aan:

  • een leerplan van groep 1 tot en met 8;
  • einddoelen voor leerlingen in groep 8;
  • een competentieprofiel voor leerkrachten;
  • een kwaliteitsborgingsysteem;
  • de doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs.

Pilot Tweetalig Primair Onderwijs in Nederland(385 kB)

Tpo in de praktijk

Neem een kijkje bij groep 1/2 van basisschool De Wilge in Hilversum, waar enkele Engelse lessen werden gefilmd.

Meer informatie

Laatste ontwikkelingen

Laatste wijziging: 01-08-2017 07:45