Voorwaarden en thema

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Algemene voorwaarden

Je project:

  • is innovatief, origineel en creatief;
  • zorgt voor verbetering van het talenonderwijs;
  • is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten;
  • is overdraagbaar;
  • is internationaal georiënteerd;

Thema

Naast deze algemene voorwaarden moeten de inzendingen gerelateerd zijn aan een thema dat ieder jaar verandert. Het thema van 2017 is 'BRUtaal'. 

We zijn dit jaar op zoek naar projecten die buiten de lijntjes kleuren. Projecten die een draai geven aan traditionele leerinhouden en didactieken. Projecten die op een verfrissende, nieuwe, brutale manier omgaan met taalleren. We zoeken projecten waarbij de nadruk ligt op leren in een informele setting, of een informele manier. Een taal leren kan overal!

Nederlandse prioriteit

Daarnaast geeft de jury prioriteit aan:

  • projecten waarbij aantoonbaar gemaakt wordt wat de leeropbrengsten zijn;
  • projecten waarbij het Europees Referentiekader op een zinvolle manier gebruikt wordt.

Voor wie?

Alle onderwijsinstellingen, van het funderend onderwijs tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, kunnen hun projecten inzenden. Daarnaast kunnen ook andere opleidingsinstituten en non-profitorganisaties een project inzenden.

Welke talen?

Net als in andere jaren ligt de nadruk zeker niet alleen op schooltalen zoals Engels, Frans, Duits en Spaans. Ook projecten rond andere Europese talen én Nederlands als tweede taal (NT2) kunnen meedingen naar het Talenlabel.

Als je project aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maak je goede kans om voor het Europees Talenlabel in aanmerking te komen.

Laatste wijziging: 28-09-2017 14:23