Vios

Binnenkort wordt de Vios-regeling vervangen door de nieuwe Subsidieregeling internationalisering voor po en vo. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap werkt hier nog aan. Waarschijnlijk is het vanaf juni 2017 mogelijk om via deze regeling subsidie aan te vragen voor het schooljaar 2017-2018.

Inzage

De nieuwe regeling ligt tot eind april ter inzage bij de Tweede Kamer.

Bekijk de nieuwe regeling

Als deze inzagetermijn is verstreken kan de Staatssecretaris de nieuwe subsidieregeling tekenen en wordt hij in de Staatscourant gepubliceerd. Pas vanaf dat moment is de nieuwe regeling officieel van kracht.

In de regeling staat dat u vanaf 15 april een aanvraag kunt indienen. Dit wordt later omdat de regeling pas na die datum officieel start. Zodra de definitieve regeling en de startdatum bekend zijn, informeren wij u. 

Niet meer aanvragen

Het subsidieplafond van de Vios-regeling voor het schooljaar 2016-2017 is bereikt en de deadline om subsidie aan te vragen is verstreken. 

Digitaal aanvraagsysteem

Wij werken aan een digitaal aanvraagsysteem voor al onze subsidieprogramma’s. Dus ook voor de subsidies voor het funderend onderwijs. Daarom kunt u de aanvraagformulieren voor Vios nu niet meer gebruiken. De verslagformulieren kunt u wel blijven gebruiken.

Verslagformulieren

Na afloop van uw project levert u een eindverslag in. Hierin beschrijft u onder meer wat het project heeft opgeleverd. Voor ieder subsidieonderdeel bestaat een apart verslagformulier:

Verslagformulier Vios leerlingenmobiliteit po en vo(98 kB)

Verslagformulier Vios lerarenmobiliteit po vo en lerarenopleidingen

Verslagformulier Vios curriculum talen po en vo(98 kB)

Verslagformulier Vios curriculum invoering van een internationiserid onderwijsconcept(97 kB)

Verslagformulier Vios nieuwe initiatieven(95 kB)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de Subsidieregeling internationalisering voor po en vo voor schooljaar 2017-2018? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Nuffic. 

Laatste wijziging: 19-05-2017 15:09
Kwam deze informatie van pas?