Vios

Heb je subsidie ontvangen via de Vios-regeling? Download dan hier de verslagformulieren.

Na afloop van je project lever je een eindverslag in. Hierin beschrijf je onder meer wat het project heeft opgeleverd. Voor ieder subsidieonderdeel bestaat een apart verslagformulier:

Verslagformulier Vios leerlingenmobiliteit po en vo(98 kB)

Verslagformulier Vios lerarenmobiliteit po vo en lerarenopleidingen

Verslagformulier Vios curriculum talen po en vo(98 kB)

Verslagformulier Vios curriculum invoering van een internationaliserend onderwijsconcept(97 kB)

Verslagformulier Vios nieuwe initiatieven(95 kB)

Nieuwe subsidieregeling

De nieuwe regeling Subsidie voor internationalisering in po en vo (IPV) is de opvolger van Vios. De nieuwe regeling heeft diverse subsidiemogelijkheden voor zowel curriculumontwikkeling als voor mobiliteit van leerlingen, leerkrachten en Pabo-studenten.

Laatste wijziging: 30-06-2017 09:09