IPV-subsidie aanvragen 2017-2018

Subsidie voor internationalisering vraag je aan in 3 stappen.

Stap 1

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je een aanvraag indient. Je kunt je aanvraag in Delta namelijk niet tussentijds opslaan. 

Handleiding subsidieaanvragen IPV - Curriculum(223 kB)

Handleiding subsidieaanvragen IPV - Mobiliteit(412 kB)

Stap 2

  • Download het Format begroting IPV en het format voor jouw vorm van mobiliteit.
  • Vul de formats in en sla ze op als pdf-bestanden.
  • Maak een scan van een bankafschrift van de schoolrekening of maak een screenshot van de internetbankieromgeving (er hoeven geen bedragen zichtbaar te zijn). Voeg de bestanden in stap 3 als pdf's toe aan de aanvraag.

Format begroting IPV(98 kB)

Format leerlingenmobiliteit(97 kB)

Format lerarenmobiliteit(97 kB)

Stap 3

Dien je aanvraag in. 

Je ontvangt binnen 13 weken na de indiendatum bericht over de status van je aanvraag.

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling vvto

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling onderwijsconcepten

IPV-subsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling doorlopende leerlijn

IPV-subsidie aanvragen voor mobiliteit

Laatste wijziging: 13-04-2018 16:16