Beginnen met internationalisering

Internationaliseren op de basisschool kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door Engelse, Franse of Duitse taallessen te geven. Maar ook via een uitwisseling of een online samenwerkingsprogramma kunnen je leerlingen internationale ervaring opdoen.

4 domeinen

Internationalisering in het basisonderwijs bestaat uit 4 domeinen:

  1. Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
  2. Internationaal georiënteerde leerinhouden
  3. Uitwisseling over de grens
  4. Internationale beleidsontwikkelingen

Uitgebreidere informatie over de vier domeinen lees je in de Toolkit internationalisering primair onderwijs.

Toolkit internationalisering primair onderwijs - handreiking voor schoolbesturen en schoolleiders(935 kB)

Bijlage bij de Toolkit: Internationaliseringsactiviteiten in het basisonderwijs(42 kB)

Laatste wijziging: 11-07-2017 08:38