Beginnen met internationalisering

Internationalisering op de basisschool kunt u op verschillende manieren aanbieden. Talenonderwijs is daar een bekend voorbeeld van. Ook via een uitwisseling of een online samenwerkingsprogramma kunnen uw leerlingen internationale ervaring opdoen. Om een deel van de kosten te dekken, zijn er 2 subsidies voor internationalisering in het primair onderwijs.

4 domeinen

Internationalisering in het basisonderwijs bestaat uit 4 domeinen:

  1. Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
  2. Internationaal georiënteerde leerinhouden
  3. Uitwisseling over de grens
  4. Internationale beleidsontwikkelingen

Uitgebreidere informatie over de vier domeinen leest u in de Toolkit internationalisering primair onderwijs.

Toolkit internationalisering primair onderwijs - handreiking voor schoolbesturen en schoolleiders(935 kB)

Bijlage bij de Toolkit: Internationaliseringsactiviteiten in het basisonderwijs(42 kB)

Laatste wijziging: 23-02-2017 15:48