Waarom internationalisering en wereldburgerschap?

De wereld wordt kleiner en absolute grenzen vervagen. Door kennis te maken met andere landen en mensen uit verschillende culturen leren kinderen veel over de ander en zichzelf. Dit geeft leerlingen een streepje voor in onze internationale samenleving.

Definities en doelen van internationalisering kunnen per school verschillen. Bekijk het model internationale competenties om te bepalen aan welke competenties je wilt werken. De activiteiten werken inspirerend voor de hele school. Bovendien stimuleert het de professionalisering van de collega’s en kan jouw school zich ermee profileren.

Voor verschillende internationaliseringsroutes en –programma’s is een beleidsplan een voorwaarde of een middel om het doel uit te werken. Lees het beleidsplan internationalisering op bestuursniveau (117,28 kB) en schoolniveau (111,71 kB).

Met internationalisering en wereldburgerschap kun je heel kleinschalig beginnen en eventueel later verder uitbreiden. Maar hoe begin je? Lees het stappenplan invoering internationalisering voor schoolbesturen én voor schoolleiders, coördinatoren en leraren (114,94 kB).

Hoe kun je starten?

Je kunt leerlingen op veel manieren voorbereiden op een internationale samenleving.
Mogelijkheden om met internationalisering en wereldburgerschap aan de slag te gaan:

Het is belangrijk dat je iets kiest wat past bij jouw school en jouw omstandigheden.
Tip: besteed je studiedag aan internationalisering en wereldburgerschap en maak met elkaar bewuste keuzes over jullie visie en curriculum.

Je hebt waarschijnlijk al een schat aan talen en culturen in de klas, waarmee je direct aan de internationale competenties van je leerlingen kunt werken.

Daarnaast brengt de toestroom van kinderen van internationals nieuwe uitdagingen met zich mee. Bekijk de informatie en adviezen over meertaligheid en culturele diversiteit als kans voor wereldburgerschap.

Waar staat jouw school?

Vul de Nuffic-Quickscan in om te zien waar jouw school staat op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap. Vervolgens ontvang je adviezen en tips op maat om je activiteiten en beleid verder te ontwikkelen.

Praktijkvoorbeelden

Netwerk Talen en Wereldburgerschap

Wil je meer doen aan wereldburgerschap en/of Engels vanaf groep 1? Meld je dan kosteloos aan voor het Netwerk Talen en Wereldburgerschap. Het doel van het netwerk is om Engels en wereldburgerschap duurzaam in te bedden in het curriculum. Je kunt in dit netwerk kennis ophalen, ervaringen delen en zelf kiezen op welke thema’s je de verdieping zoekt.

Bekijk het interactieve dashboard (op de Engelstalige website) voor een actueel overzicht van Nederlandse basisscholen in Nuffic-netwerken.

Subsidie

Vraag subsidie aan voor internationalisering en wereldburgerschap op je school:

  • Subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO)
    Voor alle activiteiten en nascholing binnen Nederland waarmee je internationalisering in het schoolbeleid verankert, bijvoorbeeld het invoeren van een vreemde taal vanaf groep 1 (vroeg vreemdetalenonderwijs).
  • Subsidieprogramma Erasmus+
    Mobiliteiten. Bieden onderwijsprofessionals en leerlingen de kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in het buitenland.
    Partnerschappen. Voor het ontwikkelen van innovatieve projecten met buitenlandse scholen of andere instellingen.
    Centrale acties. Voor internationale samenwerkingspartnerschappen en internationale samenwerking voor het vormen van nieuw beleid. En voor Europees Burgerschap en kennis van de Europese instituties.

Contact

Nieuwsbrief

Praktijkverhalen, subsidietips, evenementen en internationaliseringsnieuws ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Adviseur spreken

Heb je een vraag of wil je sparren over internationalisering op jouw school? Stuur gerust een mail naar po-vo@nuffic.nl. Of neem rechtstreeks contact op met een van onze adviseurs internationalisering in je regio.

Regio Noord

Ab van Rheenen
avanrheenen@nuffic.nl
06 25 36 06 55

Foto van regio-adviseur Ab van Rheenen

Regio Midden

Susanna van Citters
svancitters@nuffic.nl
06 42 19 49 39

Susanna van Citters internationaliseringsadviseur

Regio Zuid

Jessy Lipperts
jlipperts@nuffic.nl
06 41 63 62 78

internationaliseringsadviseur Jessy Lipperts