Onze missie en visie

De wereld is dichterbij dan ooit. Veel wat er in de wereld gebeurt, heeft effect op onze eigen samenleving en economie. En andersom. Daarom is internationalisering zo belangrijk. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Internationalisering vormt de basis voor sociaal-culturele ontwikkeling en economische groei. Het zorgt er ook voor dat landen vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Door mensen zich te laten ontwikkelen tot wereldburgers, creëren we een samenleving die gericht is op de toekomst.

‘Internationalising education’

Wij geloven dat wereldburgerschap begint in de schoolbanken. Daarom is onze missie: internationalising education. We brengen internationalisering in het hart van het onderwijs, om zo het onderwijs te versterken.

Onze ambitie is dat vanaf 2020 elke leerling en student internationale ervaring kan opdoen. Dat kan via een stage of studieperiode in het buitenland. Maar bijvoorbeeld ook via internationale lesprogramma’s.

Onze missie sluit aan bij de landelijke ambitie om Nederland op het gebied van onderwijs en onderzoek bij de wereldtop te laten horen. En bij de ambities van ons land op het gebied van global development.

Hoe gaan we te werk?

Om onze missie te verwezenlijken, bieden we in iedere fase van het onderwijs mogelijkheden om internationale ervaring op te doen: in het primair, voortgezet, beroepsgericht en hoger onderwijs.

We prikkelen onze leerlingen en studenten om over grenzen heen te kijken. Om internationaal te denken. Maar we stimuleren ook internationale studenten om in ons land te komen studeren. En we helpen scholen met programma’s en activiteiten om het onderwijs internationaler te maken.

Op het gebied van global development bieden we programma’s voor studenten en jonge professionals in ontwikkelingslanden om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast helpen we ontwikkelingslanden en opkomende economieën hun infrastructuur voor onderwijs en onderzoek te verbeteren. Dat doen we via samenwerkingsprojecten met die landen.

Bedrijven en overheden zijn belangrijke partners bij onze activiteiten. We laten ze zien hoe internationalisering het onderwijs en de arbeidsmarkt verrijkt en diplomatieke verhoudingen verbetert. Dat doen we niet alleen dichtbij, maar ook in landen in ontwikkeling.

Wat willen we voor de toekomst?

We willen ons verder ontwikkelen als hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en elf kantoren wereldwijd werken we aan onze missie. Daarbij laten we zien wat de meerwaarde van internationalisering in het onderwijs is. Zo openen we nieuwe werelden.

ISO-certificering

Onze organisatie is ISO-gecertificeerd.

Logo Certiked

This is for spammers only. Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted.
Laatste wijziging: 24-03-2017 17:17
Kwam deze informatie van pas?