Netwerken koepelorganisaties

Structurele contacten met koepelorganisaties van het hoger onderwijs.

Nuffic heeft structurele contacten opgebouwd met koepelorganisaties van het hoger onderwijs zoals de Vereniging Hogescholen en de VSNU (Vereniging van Universiteiten).

Nuffic voedt de gedachtewisseling tussen overheid en instellingen met informatie en analyses over internationalisering van het hoger onderwijs. Ook werken we samen met partners in andere landen. Tot de belangrijkste internationale netwerken waarbij wij betrokken zijn, behoren de volgende organisaties:

ACA – Academic Cooperation Association

De ACA (www.aca-secretariat.be) is een in Brussel gevestigd netwerk van organisaties dat tot doel heeft om innovatie en internationale samenwerking binnen het Europese hoger onderwijs te bevorderen. De leden hebben elk in hun eigen land een belangrijke rol in de promotie van internationalisering van het hoger onderwijs. Nuffic is lid en tevens een van de oprichters van de ACA.

Neth-ER – Netherlands House for Education and Research

Neth-ER (www.neth-er.eu) is een internationale vereniging, gevestigd in Brussel, en opgericht door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Nuffic is een van die organisaties. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan een adequate beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces.

ASIE – Association for Studies in International Education

ASIE is een netwerk van dertien internationale onderwijsorganisaties met als doel om onderzoek en publicaties gericht op internationalisering binnen het hoger onderwijs te bevorderen en de beschikbaarheid ervan te vergroten. Het belangrijkste speerpunt van ASIE is de publicatie en distributie van het Journal of Studies in International Education (JSIE).

ENIC-NARIC – European Network of Information Centres

(ENIC) en de National Academic Recognition Information Centres (NARIC) zijn netwerken die zijn opgericht door de Raad van Europa/UNESCO respectievelijk de Europese Unie met het oog op de evaluatie en erkenning van diploma’s en certificaten in Europa. Nuffic is het ENIC- en NARIC-centrum voor Nederland (www.enic-naric.net) en is een van de grootste en meest gewaardeerde leden van deze netwerken.

EUA – European University Association

De EUA (www.eua.be) is in Brussel gevestigd en vertegenwoordigt universiteiten in 46 landen. De EUA biedt haar leden niet alleen een uniek forum voor samenwerking, maar ook de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de meeste recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs en op het gebied van het onderzoeksbeleid.

EAIE – European Association of International Education

De EAIE (www.eaie.org) is een netwerk van mensen die in het internationale hoger onderwijs actief zijn. De organisatie streeft naar verdere stimulering van de internationalisering en de professionele ontwikkeling van haar leden. De EAIE is in Nederland opgericht en Nuffic-medewerkers spelen al jaren een grote rol binnen deze organisatie.

NAFSA – Association of International Educators

De voornaamste doelstellingen van de NAFSA (www.nafsa.org) zijn de promotie van internationaal onderwijs en het bieden van training en netwerkmogelijkheden aan haar leden. De organisatie is in de Verenigde Staten gevestigd en telt ongeveer 10.000 leden uit ruim 150 landen. Nuffic is al geruime tijd verantwoordelijk voor de coördinatie van de vertegenwoordiging van het Nederlandse hoger onderwijs binnen de NAFSA.

HIB – Hogescholenoverleg Internationale Betrekkingen

Het Hogescholenoverleg Internationale Betrekkingen is een netwerk van internationaliseringsmedewerkers van Nederlandse hbo-instellingen.

NAP 1325  – Nederlandse Actie Plan 1325

Het Nederlandse Actie Plan 1325 (www.nap1325.nl) is een samenwerkingsverband van ministeries, universiteiten, en ruim 40 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, diaspora- en (vrouwen)vredesbewegingen. Zij zetten zich in om de politieke en leiderschapsrol van vrouwen in (post-)conflictgebieden te stimuleren. Nuffic heeft dit actieplan ook ondertekend.

Laatste wijziging: 03-04-2017 09:55