Kantoren in het buitenland

Nuffic heeft met subsidie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kantoren opgezet in het buitenland, de zogeheten Netherlands Education Support Offices (Nuffic Neso's).

De kantoren zijn gevestigd in regio's die van strategisch belang zijn voor het Nederlandse hoger onderwijs: Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand, Turkije en Vietnam.

Kernactiviteiten

De voornaamste taak van een Nuffic Neso is het promoten van het Nederlandse hoger onderwijs om de mobiliteit van studenten en medewerkers te bevorderen.

Ze ondersteunen ook het Holland Alumni-programma, in het onderhouden van lokale alumni-netwerken en -activiteiten. Ze organiseren evenementen en trainingen voor alumni en alumni officers van Nederlandse onderwijsinstellingen.

Aanvullende diensten

Op aanvraag bieden de Neso's aanvullende diensten zoals marktonderzoek, het zoeken van partners, examentoezicht en het organiseren van Study in Holland-webinars. 

Word lid van de Nuffic Neso LinkedIn group

Neem deel aan de Nuffic Neso LinkedIn group voor meer informatie over de Neso-activiteiten en de best practices voor gebruik van de Neso-dienstverlening. Je hebt een LinkedIn-account nodig voor aanmelding.

Bekijk waar de Neso-kantoren gevestigd zijn

Laatste wijziging: 31-05-2018 16:49