De Department of Higher Education and Training (DHET) heeft 2 overzichten van erkende hogeronderwijsinstellingen: