In onderstaande tabel kun je het niveau van Zuid-Afrikaanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Zuid-Afrikaans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Zuid-Afrikaanse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma NQF-niveau Vergelijkbaar met NLQF-niveau EQF-niveau
National Senior Certificate
met minimale eisen voor toelating bachelor
4 een havodiploma 4 4
National Senior Certificate behaald na afronding van de IEB-examens 4 ruim een havodiploma 4 4
(National) Diploma 7 3 jaar hbo 6 6
Bachelor 's degree (3 jaar) 7 3 jaar hbo 6 6

Bachelor honours degree

8 een bachelor in het hbo of wo 6 6

Bachelor 's degree

(4 jaar)

8 een bachelor in het hbo of wo 6 6

Bachelor 's degreein de richting architecture

8 een bachelor in het wo 6 6

Bachelor 's degree in de richting dentistry

8 ruim een bachelor in het wo 6 6

Bachelor 's degree in veterinary science

8 ruim een bachelor in het wo 6 6
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBCh) 8 ruim een bachelor in het wo 6 6
Master 's degree 9 een master in het hbo of wo 7 7

Let op:

  • NQF = Zuid-Afrikaans nationaal kwalificatieraamwerk.
  • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
  • EQF = European Qualifcation Framework (Europees kwalificatieraamwerk).
  • Het EQF-/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.