Het National Qualifications Framework (NQF) is een raamwerk voor de indeling van alle kwalificaties in Zuid-Afrika, zoals vastgelegd in NQF Act, no. 67 of 2008. Het NQF bestaat sinds 2008 uit 10 niveaus:

NQF-niveau Onderwijs/kwalificaties
1 General Education and Training
2 t/m 4 National Certificates (Further Education and Training)
5

Higher Certificates (Higher Education and Training)

6

(National) Diplomas (Higher Education and Training)

7

Bachelor’s Degrees (Higher Education and Training)

8

Bachelor Honours Degrees (Higher Education and Training)

9

Master’s Degrees (Higher Education and Training)

10

Doctoral Degrees (Higher Education and Training)

De South African Qualifications Authority (SAQA) beheert het NQF. Op de website van de SAQA kun je onder andere de volgende informatie vinden: