• Land: Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika (Republic of South Africa in het Engels en Republiek van Suid-Afrika in het Afrikaans). Zuid-Afrika is lange tijd een kolonie van Nederland geweest. Ook het Verenigd Koninkrijk was jarenlang aan de macht. Zuid-Afrika is volledig onafhankelijk sinds de oprichting van de Republiek Zuid-Afrika in 1961.
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: de centrale regering is verantwoordelijk voor het Zuid-Afrikaanse onderwijs als geheel en stelt nationale richtlijnen op. De Department of Basic Education (DBE), het nationale ministerie van Onderwijs, is verantwoordelijk voor basis- en voortgezet onderwijs. De Department of Higher Education and Training (DHET), het ministerie van Hoger Onderwijs, Wetenschap en Technologie, is verantwoordelijk voor hoger en postsecundair onderwijs.
  • Leeftijd leerplicht: 6 tot 15 jaar, of tot grade 9, afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt.
  • Voertaal onderwijs: Zuid-Afrika kent 11 officiële talen: Afrikaans, Engels, IsiNdebele, IsiXhosa, IsiZulu, Northern Sotho, Sesotho, Setswana, SiSwati, Tshivenda en Xitsonga. Basisscholieren hebben het recht om onderwijs te volgen in hun moedertaal (home language), als het één van de 11 officiële talen is. Vanaf grade 4 krijgen de leerlingen alleen onderwijs in het Engels en Afrikaans.
  • Academisch jaar: van januari tot en met december (circa 200 schooldagen), verdeeld in 4 blokken. Het 1e blok: half januari tot eind maart, begin april. Het 2e blok: half april tot in juni. Het 3e blok: half juli tot ongeveer half september. Het 4e blok: begin oktober tot begin december.