Terug naar boven

Documenten voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs is het National Senior Certificate (NSC) nodig. Op de cijferlijsten (Statement of Results) van het NSC is te zien of de examens zijn afgenomen door de Independent Examinations Board (IEB). Op het officiële diploma staat dit namelijk niet aangegeven. Ook staat op de cijferlijsten of de student heeft voldaan aan de minimale eisen voor toelating tot de bacheloropleiding.

Documenten hoger onderwijs

Voor het hoger onderwijs moeten studenten alle behaalde diploma’s met vakkenoverzichten/cijferlijsten laten zien.