Terug naar boven

Beoordelingen voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt een cijfersysteem gebruikt van 1 tot en met 7. Deze cijfers staan op het National Senior Certificate (NSC) met de volgende percentages en omschrijvingen:

In cijfers In percentages Omschrijving Betekenis
7 80-100%

Outstanding achievement

Uitstekend
6 70-79% Meritorious achievement Zeer goed
5 60-69%

Substantial achievement

Goed
4 50-59% Adequate achievement Ruim voldoende
3 40-49% Moderate achievement Voldoende
2 30-39%

Elementary achievement

Matig
1 0-29% Not achieved Onvoldoende

Beoordelingen hoger onderwijs

In het hoger onderwijs worden bachelor's degrees en bachelor honours degrees als volgt ingedeeld:

In percentages Class Betekenis
75-100% First class Cum laude
70-74% Second class upper division Ruim voldoende tot goed
60-69% Second class lower division Voldoende tot ruim voldoende
50-59% Third class Net voldoende
Lager dan 50% Fail Onvoldoende