De Council for Higher Education Accreditation (CHEA) heeft een database met hogeronderwijsinstellingen die zijn geaccrediteerd door erkende, Amerikaanse accrediterende organisaties.