• Naam: Verenigde Staten (VS), officieel United States of America (USA).
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: het Amerikaanse ministerie van Onderwijs, U.S. Department of Education (ED of DoEd). Per staat is een State Board of Education verantwoordelijk voor het bestuur en beleid, bijvoorbeeld de afstudeereisen op openbare high schools.
  • Internationale verdragen: het U.S. Department of Education heeft meerdere verdragen en afspraken met andere landen over samenwerking en kennisdeling.
  • Leeftijd leerplicht: 5/6/7 tot 16/17/18 jaar, het verschilt per staat.
  • Voertaal onderwijs: Engels.
  • Schooljaar: start tussen half augustus en eind september en eindigt tussen half mei en eind juni (verschilt per staat).
  • Academisch jaar: september tot mei/juni.