Accreditatie

Een organisatie controleert en beoordeelt de kwaliteit van onderwijs. Meestal is de accreditatie voor een paar jaar geldig. In sommige landen is accreditatie verplicht, in andere landen is het vrijwillig. De overheid van een land wijst vaak 1 of meerdere organisaties aan die verantwoordelijk zijn voor het accrediteren van instellingen en/of opleidingen. Daarnaast zijn er ook particuliere accreditatieorganisaties. Wij vermelden en raadplegen (bij diplomawaarderingen) alleen accreditatieorganisaties die door de overheid van dat land aangewezen zijn. Lees meer over accreditatie in het EAR manual (alleen in het Engels).

ACT

Een gestandaardiseerde college readiness test, die aanleg voor wiskunde en Engelse taalvaardigheid (en natuurwetenschappen en geschiedenis) meet.

AP

Advanced Placement, een programma van het College Board dat high school-leerlingen vakken aanbiedt op college-niveau.

Certificate-opleiding

Een (korte) opleiding, meestal aan een community college, die niet tot een graad leidt, maar tot een certificaat.

College preparatory program

Een programma dat leerlingen tijdens high school voorbereid op het Amerikaanse hoger onderwijs. Ze kunnen vakken op gevorderd niveau, zoals AP of honors. Dat is niet verplicht, maar wel aanbevolen voor de selectie bij een universiteit of college met strenge toelatingseisen.

Duur

De nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging.

European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk). Het EQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. Zie voor meer informatie de website van Europass.

Erkenning

De overheid van een land geeft een officiële status aan een onderwijsinstelling en/of opleiding. Als de overheid een onderwijsinstelling erkent, zijn alle opleidingen van die instelling meestal ook erkend. Soms is de erkenning geregeld op opleidingsniveau. Dit betekent dat de overheid niet alleen de onderwijsinstelling, maar ook de opleiding moet erkennen. Wij waarderen alleen diploma’s van erkende instellingen en erkende opleidingen. Lees meer over erkenning in het EAR manual (alleen in het Engels).

GMAT

Graduate Management Admission Test, een gestandaardiseerde test die verbale, wiskundige en analytische basisvaardigheden meet. Voor meer informatie zie GMAT exam.

GPA

Grade point average is het gemiddelde van de cijfers in alle jaren en/of per jaar van een student, gebaseerd op een schaal van 0 tot 4.0.

Graduate-opleiding

Een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van een bachelor.

Graduate school

Een school die opleidingen aanbiedt voor een mastergraad en/of doctoraat. Graduate schools maken meestal deel uit van een universiteit of college.

GRE

Graduate Record Examinations, een test die als toelatingseis wordt gebruikt voor studenten die een masteropleiding in de VS willen volgen. De GRE is gebaseerd op 3 onderdelen: verbal reasoning, quantitative reasoning en analytical writing. De GRE-testscore wordt ook vaak gevraagd van studenten die een masteropleiding in het buitenland willen doen. Voor meer informatie zie The GRE Tests.

Honors-vakken

Vakken op een hoger niveau dan de basisvakken van de high school, er wordt meer stof in een sneller tempo behandeld. Speciaal voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Hoe meer honors-vakken de leerling volgt, hoe groter de kans is op toelating tot een selectieve instelling. Honors-vakken worden vaak gezien als minder uitdagend (academically rigorous) dan AP-vakken.

LSAT

De Law School Admission Test maakt deel uit van de toelating tot de rechtenopleidingen. Voor meer informatie zie de Law School Admissions Test (LSAT) Guide.

MCAT

De Medical College Admission Test is een examen dat wordt gebruikt als voorwaarde voor toelating tot geneeskunde-opleidingen. Voor meer informatie zie Taking the MCAT exam.

Official transcript

Een officieel (persoonlijk) document met een overzicht van de gevolgde vakken, examenresultaten en verkregen credits.

SAT

Een gestandaardiseerde toelatingstest voor colleges en universiteiten in de VS; de afkorting staat voor Scholastic Assessment Test. Meer informatie over SAT staat op de CollegeBoard-website.

Transfer program

Een breed algemeen vormend programma (a liberal arts curriculum) aan een community college. Studenten die een 'transfer program' volgen, kunnen hun studie voortzetten in het derde jaar van een bacheloropleiding aan een instelling voor hoger onderwijs in dezelfde staat.

Undergraduate-opleiding

Een 1e opleiding in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een opleiding voor een associate degree of bachelor.