Accreditatie geeft aan dat de instelling of opleiding aan bepaalde minimale criteria voor kwaliteitszorg voldoet. In de Verenigde Staten zijn er 2 soorten:

  1. accreditatie van instellingen, regional of national (institutional) accreditation;
  1. accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs, professional (programmatic) accreditation.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen

Het belangrijkste doel van de accreditatie van instellingen – regional (institutional) accreditation – is om vast te stellen in hoeverre een instelling in staat is haar missie uit te voeren. Als het nodig is krijgt de instelling advies over verbeterpunten.

In de Verenigde Staten zijn er 7 regionale accrediterende organisaties die instellingen accrediteren:

Er zijn 2 organisaties die deze regionale accrediterende instanties erkennen en toezicht houden op hun werkwijze:

Bij hogeronderwijsinstellingen is het belangrijk om er zeker van te zijn dat een instelling is geaccrediteerd door 1 van de 7 regionale accrediterende instanties.

De CHEA heeft een database met hogeronderwijsinstellingen die zijn geaccrediteerd door erkende, Amerikaanse organisaties.

Nationale (institutionele) accrediterende organisaties

Naast de 7 regionale accrediterende organisaties zijn er andere door CHEA of Department of Education erkende instanties die instellingen accrediteren. Dit zijn national (institutional) accrediting bodies. Vaak zijn deze verantwoordelijk voor het accrediteren van instellingen die met name single-purpose onderwijs (onderwijs in een bepaalde sector, zoals kunst of business) aanbieden, of opleidingen vanuit een bepaalde geloofsovertuiging.

Maar in de VS komen studenten die aan een niet-regionaal geaccrediteerde instelling hebben gestudeerd, vaak niet in aanmerking voor vrijstellingen of voor toelating tot een (vervolg)studie aan een regionaal geaccrediteerde instelling.

Accreditatie van high schools

De 7 regionale accrediterende instanties hebben een aparte commissie (commission) die de kwaliteit van het voortgezet onderwijs bewaakt. Vooral bij een Amerikaanse middelbare school buiten de VS is het belangrijk te controleren of de school in de VS regionaal geaccrediteerd is, zie ‘High School buiten de VS' hieronder.

De commissies voor de accreditatie van het voortgezet onderwijs:

Let op:voor high schools in de VS is het belangrijk om er zeker van te zijn dat deze:

  • regionaal geaccrediteerd is door 1 van de commissies;
  • of erkend (geaccrediteerd) is door de staat.

Let op: Public schools zijn geaccrediteerd door een regionale accrediterende instantie en/of door de staat.

De State Boards of Education zijn verantwoordelijk voor de accreditatie door de staat. Hiervoor bestaan verschillende termen, namelijk state-approved, state-recognized of state-accredited. De State Board of Education van een staat kun je opzoeken via ‘State Profiles’ op de website State Board Insight van de National Association of State Boards of Education (NASBE).

Daarnaast zijn er nog meer instanties die zich bezighouden met de accreditatie van high schools. Vaak is het onduidelijk of hun werkwijze wordt gecontroleerd. Het komt voornamelijk voor bij privéscholen dat andere (niet-regionale) instanties de accreditatie uitvoeren.

High school buiten de VS

Amerikaanse scholen in het buitenland zijn vaak regionaal geaccrediteerd, maar niet altijd. In het laatste geval kunnen scholen door andere organisaties geaccrediteerd zijn, zoals:

In de VS wordt accreditatie door deze 2 organisaties geaccepteerd, en in Nederland meestal ook.

Accreditatie van opleidingen

Naast de accreditatie van instellingen bestaat er accreditatie van opleidingen in bepaalde studierichtingen. Dit wordt professional accreditation, en ook wel programmatic of specialized accreditation genoemd. Het gaat hier onder meer over opleidingen in de richtingen business, engineering en (para)medische wetenschappen.

Programmatic of specialized accreditation is belangrijk voor beroepen in de Verenigde Staten waarbij dit soort accreditatie vereist is, zoals ingenieurs, architecten en (para)medische beroepen. Deze accreditatie is ook belangrijk voor het uitoefenen van dit soort beroepen in Nederland.