Op de website van de Britse overheid staan overzichten met erkende hogeronderwijsinstellingen:

Let op: de overheid houdt deze overzichten niet meer bij. In het Office for Students Register, het OfS Register, wordt een nieuwe overzicht van officieel geregistreerde aanbieders van hoger onderwijs opgebouwd.