In onderstaande tabel kun je het niveau van Schotse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Schots diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Schotse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma SCQF-niveau EQF-niveau Vergelijkbaar met NLQF-niveau EQF-niveau
Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers 6 4 een havodiploma 4 4
Scottish Qualifications Certificate (SQC) met 4 Highers + 2 Advanced Highers 7 4 een vwo-diploma 4+ 4
Higher National Certificate (HNC) 7 4 1 jaar hbo 4 4
Higher National Diploma (HND) 8 5 2 jaar hbo 5 5
Bachelor’s degree 9 6 3 jaar hbo of 2 jaar wo 6 6

Master of Arts degree

9 6 3 jaar hbo of 2 jaar wo 6 6

Bachelor (Honours) degree

10 6 een bachelor in het hbo of wo 6 6

Master of Arts (Honours) degree

10 6 een bachelor in het hbo of wo 6 6

Master’s degree

11 7 master in het hbo of wo 7 7

Master’s degree na een geïntegreerde masteropleiding

11 7 master in het hbo of wo 7 7

Let op:

  • SCQF = Scottish Credit and Qualifications Framework (Schots kwalificatieraamwerk).
  • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
  • EQF = European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk.
  • Het NLQF/EQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.