Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF)

In Schotland zijn alle certificaten en diploma’s geplaatst binnen een eigen kwalificatieraamwerk, het Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF).

Het SCQF bestaat uit 12 niveaus (levels):

  • Level 1- 5: National Qualifications op 1- 5.
  • Level 6: Highers
  • Level 7: Higher National Certificate en de Advanced Highers
  • Level 8: Higher National Diploma
  • Level 9: Ordinary Bachelors
  • Level 10: Honours Bachelors
  • Level 11: Masters
  • Level 12: Doctorate

Meer informatie over het SCQF staat op de website van het SCQF.