• Land: Verenigd Koninkrijk (United Kingdom), officieel het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, afgekort VK (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – UK). Deze eilandengroep bestaat uit Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales) en Noord-Ierland. Aan het begin van de 20ste eeuw was het Britse Rijk het machtigste land ter wereld. Het bestond uit veel koloniën en besloeg in die tijd 24% van al het land op aarde.
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: in Engeland is het Department for Education verantwoordelijk voor het onderwijs. In Noord-Ierland, Schotland en Wales zijn de lokale ministeries van Onderwijs verantwoordelijk voor het onderwijs. De onderwijswetgeving bestaat uit verschillende onderwijswetten (Education Acts).
  • Bolognaproces: het Bolognaproces heeft in het Verenigd Koninkrijk uiteraard niet geleid tot het invoeren van bachelor- en masteropleidingen: die bestonden daar al. Het land is sinds 1999 lid van het Bolognaproces en de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA). Zie ook de pagina over het Verenigd Koninkrijk op de EHEA-website.
  • Internationale verdragen: het Verenigd Koninkrijk heeft de Lissabon Erkenningsconventie in 1997 ondertekend en in 2003 bekrachtigd.
  • Leeftijd leerplicht: 5 tot 18 jaar in Engeland; 5 tot 16 jaar in Noord-Ierland, Schotland en Wales.
  • Voertaal onderwijs: Engels.
  • Schooljaar: augustus tot mei.
  • Academisch jaar: september tot juli.