Documenten voortgezet onderwijs

Op diploma’s van het voortgezet onderwijs staan de vakken waarvoor de leerling is geslaagd met het examenresultaat per vak. Het komt voor dat een leerling verschillende diploma’s heeft behaald op verschillende tijdstippen en/of voor verschillende examencommissies. Dit komt doordat leerlingen zowel voor de GCSE- als GCE-examens per vak examen kunnen doen en hun examenpakket kunnen uitbreiden door elk jaar aanvullende examens te doen.

Documenten hoger onderwijs

Op diploma’s uit het hoger onderwijs:

  • staat altijd de naam van de graad of het getuigschrift;
  • staat niet altijd de naam van de opleiding.

Het is belangrijk om informatie over de opleiding en de gevolgde vakken te controleren. Je kunt deze informatie meestal vinden in:

  • een vakkenoverzicht, het academic record (transcript);
  • een diplomasupplement; of
  • een Higher Education Achievement Report (HEAR).

In het vakkenoverzicht van een erkende opleiding staat bij:

  • awarding institution de naam van de instelling die de graad heeft uitgereikt;
  • teaching institution de naam van de instelling die de opleiding heeft verzorgd.

Let op: dit kunnen 2 verschillende instellingen zijn, zie Samenwerking met partnerinstellingen.

Diplomasupplement

Het internationale diplomasupplement is nog niet overal ingevoerd. De Britse variant hierop is het Higher Education Achievement Report (HEAR).

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.

Verificatie van een diploma

Controle via de onderwijsinstelling

Als je twijfels hebt over een diploma, kun je de Britse hogeronderwijsinstelling waar het is behaald vragen om de echtheid van het diploma te controleren. Je moet hiervoor meestal wel schriftelijk toestemming van de gediplomeerde vragen.

Controle via databases/registers

Er zijn meerdere mogelijkheden om de echtheid van diploma’s te controleren.

  • Via de website van Higher Education Degree Datacheck (HEDD) kun je gratis checken of een bepaalde instelling erkend is door de overheid (government-recognised). Ook kun je via de website meer informatie opzoeken over naamswijzigingen en fusies van onderwijsinstellingen (vanaf 1990). Of je betaalt voor meer informatie, bijvoorbeeld om na te gaan welk diploma aan een bepaalde student is uitgereikt.
  • Om de echtheid van Cambridge-certificaten te controleren kun je terecht in de CIE Direct-database. Deze database is gratis toegankelijk voor hogeronderwijsinstellingen. Meer informatie over het gebruik van de database staat in de CIE Direct - a guide for Universities.
  • Voor informatie over beroepskwalificaties kun je terecht bij beroepsorganisaties en -registers, zoals die voor leerkrachten, verpleegkundigen of ingenieurs.