In Engeland, Wales en Noord-Ierland beoordelen onderwijsinstellingen de studieprestaties met cijfers of letters.

Beoordelingen voortgezet onderwijs

Scholen in Engeland, Noord-Ierland en Wales geven examenresultaten weer in cijfers of letter grades.

 • GCSE Engeland: 9 t/m 1, waarbij 9 het hoogste is en 4 t/m 6 goede voldoendes zijn.
 • GCSE Wales: A* t/m G, waarbij A* het hoogste is en A, B en C goede voldoendes zijn.
 • GCSE Noord-Ierland: zowel letters als cijfers komen voor als beoordelingen.
 • GCE: A* t/m E, die allemaal voldoende zijn. De A* wordt bij het GCE sinds 2010 gebruikt.

In Engeland is het beoordelingssysteem aangepast in de afgelopen jaren. Scholen zijn overgestapt van letters naar cijfers. In 2017 kregen alleen de vakken English language, English literature en mathematics een beoordeling met cijfers. De rest van de vakken volgde geleidelijk. Sinds de zomer van 2020 krijgen leerlingen voor alle GCSE-vakken cijfers.

Beoordelingssysteem met cijfers Beoordelingssysteem met letters Betekenis
9, 8, 7 A* of A Zeer goed tot goed
6, 5, 4 B of C Goede voldoendes
3, 2, 1 D, E, F, G Zwakke voldoendes
U Ungraded Niet beoordeeld

Bron: GCSE new grading scale: factsheets (UK government).

Waarde van studieresultaten

Bekijk meer informatie over de waarde van buitenlandse examencijfers.

Beoordelingen middelbaar beroepsonderwijs

BTEC Level 3-opleidingen beoordelen resultaten van studenten met een letter grade:

 • Distinction (D)
 • Merit (M)
 • Pass (P)
 • Near Pass (N)
 • Unclassified (U)

De beoordeling geldt voor de opleiding in totaal. De letter grade is gebaseerd op basis van het totaal aantal punten behaald voor alle onderdelen (units).

Meer informatie over deze beoordelingen kun je vinden in Section 9 Understanding the qualification grade van de pdf Pearson BTEC Level 3 National Certificate in Business.

Beoordelingen hoger onderwijs

In Engeland, Noord-Ierland en Wales gebruiken hogeronderwijsinstellingen de beoordelingsschaal A tot en met D, waarbij D de laagste voldoende is. Er is geen landelijke norm, maar veel universiteiten houden dit beoordelingssysteem aan. Zie ook de tabel hieronder.

Let op: aan het eind van een bacheloropleiding worden alle beoordelingen (grades) omgezet in een honours-classificatiesysteem: class. Class hoort in het Britse systeem alleen bij Bachelor (Honours) degrees, niet bij Bachelor (Ordinary) degrees. En ook niet bij master- en doctorsgraden, met uitzondering van de geïntegreerde masteropleidingen (integrated masters).

Beoordeling Percentages Kwalificatie (class) Betekenis
A 70% en hoger first class goed tot zeer goed (cum laude)
B 60-69% upper second class/second class division (afgekort als 2:1) ruim voldoende tot goed
C 50-59% lower second class/second class division 2 (afgekort als 2:2) voldoende tot ruim voldoende
D 40-49% third class net voldoende

Compensated pass (CP)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten een compensated pass krijgen voor een vak of module, waarvoor ze eigenlijk zijn gezakt. Het resultaat mag niet onder de 30% liggen en de rest van de behaalde resultaten moet een bepaald gemiddelde hebben (bijvoorbeeld 45%). Het oorspronkelijke resultaat staat wel op de cijferlijst, maar met ‘CP’ als aanvulling.

Studielast in credits

Britse universiteiten hebben een eigen systeem voor het aangeven van de studielast van een opleiding: CATS (Credit Accumulation and Transfer Scheme). In studiegidsen en vakkenoverzichten vermelden Britse universiteiten naast de credits in CATS vaak ook ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

 • ECTS gaat uit van 60 punten per jaar;
 • CATS gaat uit van 120 punten per jaar.

Bacheloropleidingen zijn aan Britse universiteiten 60 ECTS per jaar (120 CATS). Meestal zijn deze opleidingen 3 jaar, soms duren ze 4 jaar.

Let op: voor masteropleidingen gaan ze ervan uit dat studenten 90 ECTS (180 CATS) per jaar behalen. Dit komt doordat Britse universiteiten een 1-jarige masteropleiding niet als een (academisch) studiejaar presenteren, maar als een kalenderjaar van 12 maanden. Een opleiding van 1 jaar komt daarom in aanmerking voor meer dan 60 ECTS.