• Land: Turkije, officieel de Republiek Turkije (Türkiye Cumhuriyeti). Onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk werd in 1923 de republiek Turkije uitgeroepen. In zijn visie moest de hele bevolking toegang tot onderwijs hebben. In 1924 werd de Wet op de Eenheid van Onderwijs aangenomen. Uit die tijd stamt ook de leerplicht, hoewel de overheid niet voldoende middelen had om deze helemaal in te voeren. Pas in de zestiger jaren werden er serieuze pogingen ondernomen om het basisonderwijs algemeen toegankelijk te maken.
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: het ministerie van Nationaal Onderwijs (Milli Eğitim Bakanlığı), maar het hoger onderwijs valt onder de Yüksek Ögretim Kurulu (YÖK), de Raad voor Hoger Onderwijs. De uitzonderingen zijn enkele hogeronderwijsinstellingen die rechtstreeks onder het Turkse ministerie van Defensie vallen. En de Politie Academie valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  • Bolognaproces: sinds 2001 neemt Turkije deel aan de 2-jaarlijkse Bologna Ministeriële Conferenties en daarmee ook aan het Bolognaproces. Meer informatie staat op de website van de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA) en de website van de YÖK.
  • Internationale verdragen: Turkije heeft in 2004 de Lissabon Erkenningsconventie ondertekend en in 2007 bekrachtigd.
  • Leeftijd leerplicht: 6-18 jaar; sinds 2013 is het 8 jaar basisonderwijs en 4 jaar voortgezet onderwijs (voor die tijd was alleen het basisonderwijs verplicht).
  • Voertaal onderwijs: meestal Turks, in het hoger onderwijs soms Engels.
  • Schooljaar: september tot juni (2 semesters).
  • Academisch jaar: september tot juni (2 semesters).