Om aan te tonen dat studenten het voortgezet onderwijs of het hoger onderwijs hebben afgerond zijn vereist:

  • een diploma van de instelling in het Turks of Engels;
  • een bijbehorende cijferlijst in het Turks of Engels;
  • als deze in het Turks zijn: een Engelse vertaling van beide documenten.

Voorlopige diploma’s

Vanwege administratieve redenen reiken instellingen ook voorlopige diploma’s uit, die geldig zijn tot het definitieve diploma is verstrekt. De afgifte van het definitieve diploma kan zelfs 1 jaar na de afstudeerdatum zijn. Soms staat de geldigheidstermijn van het voorlopige diploma op het document.

Diplomasupplement

Er is een nationaal standaardmodel voor een diplomasupplement ontworpen volgens de UNESCO-richtlijnen. Sinds 2005-2006 reiken de universiteiten dit diplomasupplement in het Turks of Engels uit aan alle geslaagde studenten.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass website.