Beoordelingen voortgezet onderwijs

Algemeen en technisch voortgezet onderwijs

De algemene middelbare scholen en scholen voor technisch voortgezet onderwijs gebruiken de volgende systemen:

In cijfers Letter grade 100-puntensysteem Betekenis
5 A (85-100) Uitstekend
4 B (70-84) Goed
3 C (55-69) Bevredigend
2 D (45-54) Voldoende
1 E (25-44) Onvoldoende
0 F (0-24) Slecht

Beroepsgericht voortgezet onderwijs

Scholen voor beroepsgericht voortgezet onderwijs gebruiken meestal een beoordelingsschaal van 0-100, waarbij 50 of hoger voldoende is.

In cijfers Beoordeling Betekenis
0.0-49.99 Geçmez Gezakt
50.00-59.99 Geçer Geslaagd
60.00-69.99 Orta Voldoende
70.00-84.99 Iyi Goed
85.00-100 Pek iyi Zeer goed

Beoordelingen hoger onderwijs

Universiteiten in Turkije gebruiken verschillende beoordelingsschalen:

  • 0-10 (5 of hoger is voldoende); of
  • 0-20 (10 of hoger is voldoende); of
  • 0-100 (50 of hoger is voldoende).

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Turkse hogeronderwijsinstellingen gebruiken het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) voor hun opleidingen. Het systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar.

De standaardeisen zijn:

  • 120 studiepunten voor een Ön Lisans Diploması (associate degree);
  • 240 studiepunten voor een Lisans Diploması (bachelor);
  • 90 of 120 studiepunten voor een Yüksek Lisans Diploması (master);
  • 180-240 studiepunten voor een Doktora Diploması (PhD).

Meer informatie over het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) staat in de ECTS Users’ Guide (Engelstalig) van de Europese Commissie.